Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
14.01.2015

На останньому передноворічному засіданні вченої ради НГУ прийнято «СТРАТЕГІЮ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ» на 2015-2025 рр.

У світовому співтоваристві освіта і наука є інструментом сталого прогресивного розвитку та забезпечення добробуту людей, від чого залежить як рівень суспільного життя, так і економічний розвиток, що в свою чергу формує майбутнє країни. Сучасні університети, як ніколи раніше, несуть відповідальність за світ, що розвивається. Саме тому питання якості вищої освіти є ключовим.

В Україні було прийнято Національну стратегію розвитку освіти та взято курс на високотехнологічний напрям подальшого поступу. Ставка на людський капітал, який би забезпечив інноваційний розвиток держави за рахунок зацікавленої взаємодії вищої освіти, науки, бізнесу і влади, є визначальною.

Прийнятий Закон України «Про вищу освіту» формує нові виклики вищим навчальним закладам країни. Це - реформа самого університету, який повинен мати інструменти організаційної й фінансової автономії. Університети мають стати сучасними освітньо-науково-культурними центрами, де висока академічна культура викладачів забезпечить високу якість освіти.

У зв’язку з цим Національним гірничим університетом розроблено та прийнято Стратегію розвитку на 2015-2025 рр., що зможе забезпечити особистісний розвиток людини в університеті згідно з її індивідуальними задатками, здібностями, потребами на основі навчання упродовж життя; та розвине те середовище, що підвищує доступність до якісної конкурентоспроможної освіти для громадян України.

Інформація надана робочою комісією з розробки "Стратегії"


До списку

© 2006-2021 Інформація про сайт