Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
01.12.2014

Мінерали відкривають секрети історії

У стінах наукової бібліотеки Дніпропетровського національного історичного музею ім. Д.І. Яворницкього відбулися курси з підвищення кваліфікації для музейних працівників міста за участю І.С. Нікітенка, кандидата геологічних наук, директора Народного музею ім. О.М. Поля Національного гірничого університету.

Ігор Святославович надав музейним працівникам корисну інформацію з демонстрацією зразків мінералів та гірських порід. Перша частина його лекції торкалася загальних відомостей про мінерали, гірські породи й особливості їх розповсюдження в Україні та Середньому Придніпров’ї, а друга була присвячена результатам мінералого-петрографічних досліджень археологічної колекції Дніпропетровського національного історичного музею ім. Д.І. Яворницького (ДНІМ).

І.С. Нікітенкозаймається наукою, що називається археологічна петрографія, тобто дослідженням кам’яних археологічних пам’яток за допомогою мінералого-петрографічних методів. Петрографічні дослідження дозволяють встановлювати, які гірські породи використовувалися для виготовлення певних виробів, а також визначати походження кам’яних артефактів, виявляти стародавні торговельні шляхи. Такі відомості надзвичайно зацікавили музейних працівників.

До речі, Ігор Станіславович темою дослідження обрав історію використання кам’яної сировини Середнього Придніпров’я від зародження гірництва за доби неоліту до епохи середньовіччя. Велика частина досліджуваного ним матеріалу походить з археологічної колекції Дніпропетровського національного історичного музею ім. Д.І. Яворницького. Працювати з матеріалами фондів він почав у 2006 р. під час роботи над кандидатською дисертацією, присвяченої кам’яній сировині Криворіжжя доби бронзи, і продовжив досліджувати фонди ДНІМ у 2012 р. Зокрема,провів дослідження стародавніх знарядь та кам’яних виробів доби неоліту-бронзи, колекції жорен та зернотерок різних епох, кам’яних стел доби енеоліту-бронзита раннього залізного віку. Сьогодні у колі його інтересів –колекція половецьких кам’яних статуй ДНІМ, яка є найбільшою у світі. За результатами досліджень археологічних фондів музею І. С. Нікітенко написав сім статей у фахових виданнях.

Мінералого - петрографічне дослідження кам’яних артефактів дозволило довести факт походження сировини багатьох неолітичних талькових виробів з одного родовища, що є ознакою організованого виробництва, а відповідно і зародження у нашому краї гірничої справи за доби неоліту. А масовий аналіз кам’яних виробів встановив особливості використання гірських порід для виготовлення різних знарядь, дозволив визначити стародавні шляхи постачання кам’яної сировини та виробів, а також виділити Надпоріжжя як стародавній каменедобувний центр доби неоліту-бронзи. Зробивши аналіз колекції «кам’яних баб», науковець встановив походження сировини кожної з них й визначив, що для виготовлення кам’яних статуй різних епох переважно використовувалася місцева кам’яна сировина.

Тож співпраця науковців Національного гірничого університету та Дніпропетровського національного історичного музею ім. Д.І. Яворницького, підвалини якого були закладені ще за часів Катеринославського наукового товариства, сприяє більш глибокому застосуванню методів природничих наук в історичних дослідженнях.

Інформаційно-аналітичний центр НГУ


До списку

© 2006-2021 Інформація про сайт