Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Науково-методична рада 

Державного вищого навчального закладу

 «Національний гірничий університет»


Голова Науково-методичної ради університету, 

професор, доктор технічних наук, 

заступник першого проректора на громадських засадах, 

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

Кузьменко Олександр Михайлович

Тел. 373-08-01, E-mail: KuzmenkoA@nmu.org.ua

© 2006-2020 Інформація про сайт