Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Навчально-науковий інститут НАН і МОНМС

Навчально-науковий інститут економіки промислового розвитку Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет» є спільним проектом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту з Інститутом економіки промисловості НАН України.

Метою створення Навчально-наукового інституту є інтеграція науки і освіти, розвиток спільних досліджень науковцями Національної академії наук та Національного гірничого університету у сфері економіки промислового розвитку, активне залучення студентів, магістрів та аспірантів до наукової роботи.

Тематика наукових досліджень Навчально-наукового інституту пов’язана з актуальними проблемами розробки засад державної політики регулювання виробничої сфери, розробкою політики промислового розвитку в умовах постіндустріального суспільства, розв’язанням соціально-економічних проблем промислово розвинутих регіонів країни та вивченням господарського механізму підприємництва і корпоративного управління.

Очолює Навчально-науковий інститут академік НАН України, професор кафедри менеджменту виробничої сфери, доктор економічних наук Амоша О.І.

Підвищення якості підготовки майбутніх фахівців забезпечується поряд з роботою професорсько-викладацького складу також залученням до читання лекцій провідних вчених Інституту економіки промисловості Національної академії наук України. У 2011 році з циклами лекцій виступали академік НАН України Амоша О.І.(для студентів , магістрів і аспірантів Інституту економіки), д.е.н. Кабанов А.І., д.е.н. Олександров І.О. (для студентів спеціальності «Економіка підприємства), д.е.н. Петенко І.В. (для магістрів спеціальностей «Економіка довкілля», «Управління інноваційною діяльністю»), чл.-кор. НАН України Вишневський В.П. (для студентів і магістрів спеціальності «Фінанси»).

Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт