Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Sadovenko.jpgСадовенко Іван Олександрович
(1948 р.н.), доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри гідрогеології та інженерної геології НГУ. У 1993 році захистив докторську дисертацію за темою "Наукові основи керування геофільтраційним станом порідного масиву навколо гірничих виробок". Наукові інтереси полягають у дослідженнях гідрогеомеханічного стану гірського масиву та міграція рідини у геотехнічних системах. Є автором та співавтором понад 100 наукових праць та винаходів. Був науковим керівником від Національного гірничого університету двох міжнародних проектів за участю партнерів з Німеччини, Великобританії, Японії. Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки за 1998 р., Заслужений діяч науки і техніки України.

Busygin-s.jpgБусигін Борис Сергійович
(1951 р.н.), доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри геоінформаційних систем НГУ. У 1993 р. захистив докторську дисертацію за темою "Математичне забезпечення і комп'ютеризація технологій розпізнавання цифрових зображень в пошуковій геофізиці". Бусигін Б.С. є спеціалістом в області інтегрованого аналізу різнорідних і різнорівневих даних за допомогою геоінформаційних систем і створення прикладних ГІС, які використовуються при розв'язанні задач екології, прогнозу и пошуку корисних копалин, оцінки ризику природних і техногенних катастроф. Є членом експертної ради Державної акредитаційної комісії України з напряму "Комп'ютерної науки", а також членом Вищої атестаційної комісії України з геологічних наук. Опублікував понад 130 наукових праць, в тому числі 4 підручника з грифом Міністерства освіти та науки України.

Kuzmenko-s.jpgКузьменко Олександр Михайлович
(1949 р.н.), доктор технічних наук, професор, професор кафедри підземної розробки родовищ НГУ. У 1996 р. захистив докторську дисертацію на тему "Геомеханічне обґрунтування технологій підземних гірничих робіт і динамічних полів напружень породного масиву". Кузьменко О.М. є фахівцем в галузі закладання виробленого простору на пластах крутого залягання Донбасу, фізичних процесів гірничого виробництва та технології розробки родовищ корисних копалин в складних гірничо-геологічних умовах за наявності геодинамічних полів напружень. Кузьменко О.М. має великий досвід організації науково-методичної забезпечення навчального процесу у вищій школі. У 1976-1979 роках працював у Аннабінському університеті (м. Аннана, Алжир). Автор понад 100 наукових праць, у томі числі дев'ять монографій, один словник, два підручника і один навчальній посібник, 15 авторських свідоцтв і патентів.

Sdvizhkova-s.jpgСдвижкова Олена Олександрівна
(1959 р.н.), доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри вищої математики НГУ. У 2002 р. захистила докторську дисертацію на тему "Стійкість підземних виробок у структурно-неоднорідному породному масиві з випадково розподіленими властивостями". Сдвижкова О.О. є фахівцем у галузі механіки гірських порід, статистичної геомеханіки, математичного моделювання процесів, пов'язаних із змінами напружено-деформованого стану породного масиву навколо гірничих виробок, проявів гірського тиску, закономірностей деформування та зрушення гірських порід, оцінки масштабного ефекту в гірських породах, розробку критеріїв стійкості підземних споруд. Є автором понад 90 наукових робіт, у тому числі чотирьох монографій та десяти навчально-методичних розробок.

Rudakov-s.jpgРудаков Дмитро Вікторович
(1970 р.н.) Доктор технічних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри гідрогеології та інженерної геології НГУ. У 2007 р. захистив докторську дисертацію за темою "Обґрунтування фізико-хімічних параметрів стану та управління геотехнічними системами в гірничопромислових регіонах". Рудаков Д.В. є фахівцем у галузі математичного моделювання процесів гідродинаміки, гідрогазодинаміки та масопереносу у гірських масивах на території розроблюваних родовищ корисних копалин, переносу домішок в приземному шарі атмосфери. У 2000 р. під час стажування у Мюнхенському університеті LMU виконав науково-дослідну роботу з моделювання вологопереносу у ненасичених ґрунтах. Є автором 47 наукових робіт, у тому числі двох навчально-методичних розробок.

Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт