Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

BanLogo-UA.png

Міжнародний науково-освітній центр

Головна мета науково-освітнього центру (НОЦ) – об`єднання науково-дослідних і освітніх колективів, які сформувалися на базі наукових шкіл НТУ «Дніпровська політехніка» в галузі наук про Землю, в науково-освітній центр міжнародного рівня, діяльність якого спрямована на поєднання підготовки висококваліфікованих фахівців та на вирішення фундаментальних і прикладних задач, що стоять перед людством у XXI столітті з використання сировинних та енергетичних ресурсів Землі.

НОЦ створено для виконання таких завдань:

· концентрації наукового потенціалу університету в області фундаментальних досліджень геологічних структур, геотехнологій, ресурсного та енергетичного потенціалу надр, а також відновлення довкілля у гірничопромислових регіонах, використання й розвитку матеріально-технічної бази НТУ «Дніпровська політехніка»;

· виконання наукових досліджень на світовому рівні за рахунок залучення кадрового потенціалу НОЦ, використання сучасної матеріальної бази, тісної кооперації з інститутами АН України, а також з іншими організаціями й підприємствами, закордонними університетами й науковими центрами;

· удосконалення механізмів використання результатів наукових досліджень у навчальному процесі через залучення висококваліфікованих фахівців, формування груп поглибленої підготовки, створення індивідуальних навчальних програм, розвиток системи додаткової й післявузівської освіти;

· навчання студентів у ході виконання наукового плану НОЦ, підготовки кадрів вищої кваліфікації, перепідготовки фахівців на базі наукових досягнень, що перебувають на межі різних областей знань;

· проведення конкурсної системи підтримки молодих вчених, у тому числі шляхом залучення до участі в конференціях, роботі у дослідницьких центрах, розширення інформаційних можливостей, всебічної підтримки молодих дослідників;

· розвиток зовнішніх зв`язків у галузі науки з закладами вищої освіти й науковими центрами, галузевими інститутами й промисловими підприємствами України та інших країн, й утворення на цій основі довготривалих договорів;

· створення об`єктів інтелектуальної власності, їх комерціалізація, інноваційне впровадження.

Тому метою НОЦ в сфері науки і освіти є створення фундаментальних принципів функціонування збалансованих геотехнічних систем, сучасного науково-технічного та організаційного світогляду у використанні сировинного та енергетичного потенціалу цих систем з одночасним забезпеченням їх стійкості.

Досягнення означеної мети здійснюється через виконання наукових і освітніх завдань НОЦ, який об’єднує існуючі в НТУ «Дніпровська політехніка» наукові школи і кафедри відповідних напрямків.

Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт