Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО НАУКОВО-МЕТОДИЧНУ ГРУПУ КАФЕДРИ

 

Функції та задачі

 

 

Прогнозування

 • Визначення основних напрямів методичної роботи на перспективу та навчальний рік
 • Визначення напрями наукової роботи на перспективу та навчальний рік
 • Прогнозування видання підручників, навчальних посібників, методичних вказівок для кваліфікаційних і курсових проектів (робіт), практик та дидактичного матеріалу з дисциплін, які викладаються на кафедрі
 • Визначення нових способів передачі та засвоєння інформації студентами
 • Прогнозування упереджуванного відкриття перспективних напрямів та спеціальностей з урахуванням розвитку економіки та інформаційного суспільства

 

Планування

 • Складання плану науково-методичної роботи кафедри на перспективу та навчальний рік
 • Планування редакційно-видавницької діяльності кафедри
 • Планування роботи з ліцензування спеціальностей

 

Організація

 • Розробляє єдиний підхід і оптимальні шляхи вирішення методичних проблем кафедри
 • Організація виконання рішень методичної комісії з напряму підготовки бакалаврів, спеціальності та науково-методичної ради
 • Організація відкритих занять і взаємних відвідувань занять, роботи методичного семінару, конкурсів, виставок з методичної роботи
 • Організація нових методів навчання та втілення їх в роботу викладачів
 • Оперативне керування методичною роботою на кафедрі
 • Реалізація (регламентування и координація) заходів
 • Розробка заходів з виконання рішень методичної комісії з напряму підготовки бакалаврів, спеціальності та науково-методичної ради
 • Підготовка рекомендацій до складання індивідуальних планів викладачів за складовими напрямами методичної роботи
 • Координація методичної роботи з конкретного напряму та виду
 • Взаємодія з науково-методичними групами інших кафедр для вирішення міжкафедральних методичних проблем
 • Складання звітів, доповідей, довідок з питань наукової, методичної та видавницької роботи кафедри
 • Приймати рішення та рекомендації з питань науково-методичної роботи
 • Готовити проекти розпоряджень завідувача кафедри з питань науково-методичної роботи
 • Регламентування кількості годин на засвоєння дисциплін вибіркової частини освітньо-професійних програм
 • Розробка завдань для кваліфікаційних екзаменів та тем кваліфікаційних проектів (робіт)

 

Облік

 • Оцінка результатів методичної роботи та підготовка рекомендацій з їх стимулювання
 • Збір, аналіз та узагальнення пропозицій з удосконалення методичної роботи
 • Розглядати методичні документи, які виконанні на кафедрі та давати їм оцінку, робити висновки
 • Вносити на розгляд завідуючому кафедрою пропозиції щодо заохочення викладачів за досягнення в науково-методичній роботі

 

Контроль

 • Контроль за виконанням планів методичної роботи кафедри і індивідуальних планів викладачів
 • Контроль виконання рішень методичної комісії з напряму підготовки бакалаврів, спеціальності та науково-методичної ради
 • Перевіряти та оцінювати методичну роботу викладачів кафедри; давати їм рекомендації з питань цієї роботи.
 • Заслуховувати інформацію викладачів з виконаної їх роботи
 • Розглядати звіти про методичну роботу кафедри

 

Корекція

 • Надання допомоги викладачам з виконання методичної роботи
 • Розглядати та погоджувати індивідуальні плани викладачів в частині методичної роботи
 • Готувати та передавати на розгляд методичній комісії з напряму підготовки бакалаврів та методичній комісії спеціальності пропозиції щодо удосконалення методичної роботи

© 2006-2018 Інформація про сайт