Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Центр здорового способу життя (Центр) Інституту гуманітарних проблем Національного гірничого університету засновано у червні 2005 року.

Передумови виникнення Центру Здорового способу життя:
катастрофічний стан здоров'я студентів, сильна схильність до захворювань;
широке розповсюдження алкоголізму, паління, наркоманії;
зниження культурних і духовних цінностей;
невміння самовизначитись, розкрити і реалізувати свої здібності;
процвітання конфліктних відносин тощо.

Задачі Центру:
підвищення морального, інтелектуального, духовного і культурного рівня молоді;
пропаганда здорового способу життя;
підготовка молоді до повноцінного самостійного життя шляхом гармонічного розвитку особистості;
формування ціннісної орієнтації молоді на основі таких понять як відповідальність, цілеспрямованість, честь, чесність, доброта і т.д.;
відродження сімейних цінностей.

Методи втілення цілей и задач:
центр планово проводить лекції, семінари, тренінги, практичні заняття, рольові ігри з мультимедійним супроводженням для студентів І курсу НГУ за темами: «Здоровий способ життя», «Шкідливий вплив алкоголю та куріння» тощо (4-6 лекцій на тиждень). Проводяться індивідуальні бесіди зі студентами.

Центром заплановані та проводяться тренінги та семінари (за бажанням студентів) за такими програмами:
«Щасливе сімейне життя»;
«Здоровий спосіб життя»;
«Мистецтво учитися»;
«Розвиток особистості»;
«Культура взаємин, спілкування і поводження в сучасному суспільстві»;
«Життя без шкідливих звичок»;
«Лідерство в сучасному суспільстві»;
«Відновлення зору» та інші.

Завдяки участі співробітників Центру у конференціях (міжнародних у тому числі), семінарах, нарадах налагоджено стосунки з провідними фахівцями з медицини, психології, соціології, фізичного виховання України, Росії, Білорусії, Киргизстану, що дозволяє оперативно обмінюватися досвідом, навчальними матеріалами, мультимедійним супроводженням, фільмами.

Ведеться активна методична робота, розроблено декілька навчально-методичних посібників.

Розроблено та впроваджено курс лекцій «Культура здоров’я», гуманітарної дисципліни із циклу гуманітарних та соціально-економічних дисциплін за вибором студента. Підготовлено мультимедійне супроводження для цих лекцій, підготовлено конспект лекцій та готується до видання підручник.

Регулярно проводяться фотовиставки, виставки плакатів та круглі столи за участю різних громадських організацій.

Поповнюється фонд дисків у бібліотеці на актуальні теми. Налагоджено випуск газети. Сайт Центру знаходиться за адресою http://centr.dnepro.org

Контакти:
49600, Україна, м. Дніпропетровськ, проспект К. Маркса, 19, будівля 1, кабінет 88
телефон 47-23-21; E-mail: nikolaevat@nmu.org.ua
науковий керівник – проф. каф. маркшейдерії, Ніколаєва Тамара Григорівіна;
директор – доц. каф. аерології, Чеберячко Сергій Іванович
© 2006-2019 Інформація про сайт