Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

ПАСПОРТ СПЕЦIАЛЬНОСТI

05.09.03 - Електротехнiчнi комплекси та системи

 

I.Формула спецiальностi

Електротехнiчнi комплекси та системи - галузь науки i технiки, що займається вивченням процесiв у складних електротехнiчних i електротехнологiчних установках та системах, котрi складаються iз взаємопов'язаного комплексу електротехнiчних пристроїв, систем керування ними, засобiв пiдвищення енергетичної ефективностi та продуктивностi, їх математичним та фiзичним моделюванням, дослiдженням можливостi покращання параметрiв та характеристик з метою забезпечення оптимального проектування i бiльш ефективної роботи в рiзних галузях господарства.

II. Напрямки дослiджень

1. Електромеханiчнi системи. Регульований електропривiд, структури та системи керування ним. Електромашиновентильнi комплекси. Нетрадицiйнi електромеханiчнi системи з використанням накопичувачiв енергiї та вентильних перетворювачiв.

2. Електромехатроннi, робототехнiчнi системи. Гнучкi виробничi комплекси з рiзними видами електроприводiв.

3. Електротехнологiчнi комплекси. Взаємозв'язок характеристик джерел електроживлення з параметрами, якiстю та iнтенсивнiстю електротехнологiчних процесiв.

4. Електрофiзичнi установки. Дослiднi, дiагностичнi та експериментальнi стенди для випробування електрообладнання.

5. Системи електропостачання потужних технологiчних i технiчних комплексiв та обладнання промислових пiдприємств. Структури та схеми, пiдвищення якостi електропостачання. Компенсацiя реактивної потужностi та електромагнiтна сумiснiсть електротехнiчного обладнання.

6. Автономнi системи електроживлення стацiонарних та рухомих об'єктiв.

7. Автоматизацiя електротехнiчних комплексiв. Системи автоматичного керування та регулювання. Системи дiагностики, контролю та захисту. Цифровi та аналоговi системи автоматизацiї електротехнiчних комплексiв.

III. Галузi наук, з яких присуджуються науковi ступенi. Технычны науки.

 

© 2006-2019 Інформація про сайт