Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Інститут електроенергетики

Директор - Іванов Олексій Борисович, кандидат технічних наук, професор кафедри відновлюваних джерел енергії. Напрямки наукової діяльності: дослідження і розробка електрообладнання та систем автоматизації.  
  Контакти: Тел.: (0562) 47-36-06; (056) 373-07-24  
E-mail: Ivanov@nmu.org.ua

Інститут електроенергетики був створений у 2002р. на базі електротехнічного факультету НГУ, що існував з 1962 р. Мета створення інституту подальше підвищення організації навчальної, виховної, науково-методичної роботи та наукових досліджень, а також розширення співробітництва з провідними вітчизняними та закордонними університетами, інститутами, промисловими підприємствами та організаціями в галузі електроенергетики та інформаційних технологій.


До складу інституту входять:

Навчальна і наукова робота ведеться 9 кафедрами. Підготовка бакалаврів, спеціалістів та магістрів здійснюється за 14 напрямками та 16 спеціальностями.

Підготовка науково-педагогічних кадрів ведеться через аспірантуру та докторантуру.

Основні напрямки наукової діяльності інституту включають дослідження та розробки в галузях:

  • Систем електропостачання та електроспоживання гірничої, металургійної та інших галузей промисловості;
  • Систем електроприводу промислових установок та виробництв;
  • Систем електричного транспорту гірничих та промислових підприємств;
  • Систем автоматики та управління;
  • Методів та систем автоматичного управління технологічними процесами підприємств;
  • Програмного забезпечення автоматизованих систем та інформаційних управляючих технологій;
  • Енергоефективних високопродуктивних електрифікації і автоматизації підприємств гірничо-металургійного комплексу та інших галузей промисловості;
  • Методів та засобів захисту інформації.

Інформація для кафедр

© 2006-2020 Інформація про сайт