Національний гірничий університет — відповідність Часу

Науково-навчальний центр фізики нанопроцесів та гірських порід

Науково-навчальний центр фізики нанопроцесів та гірських порід (далі - Центр) є структурним підрозділом НГУ, який діє на підставі чинного законодавства України, Статуту Університету та Положення про науково-навчальний центр фізики нанопроцесів та гірських порід.


Центр створено наказом ректора НГУ та наказом директора Інституту фізичних процесів гірничого виробництва НАН України (далі - Інститут).

Директор: 

sobolev.png

Соболєв Валерій Вікторович

професор кафедри будівництва і геомеханіки, доктор технічних наук


Головною метою створення Центру є забезпечення системності наукових досліджень; посилення методологічного впливу НАН України на організацію і проведення наукових досліджень в НГУ та Інституті; розробка і впровадження ефективних технологій управління станом породних масивів при видобутку корисних копалин; концентрація та ефективне використання освітнього і наукового потенціалу шляхом залучення до викладання вчених установ НАН України; перепідготовка та підвищення кваліфікації у галузі гірських порід фахівців з вищою освітою.


Головними завданнями Центру є:

· отримання наукового продукту у вигляді нових теоретичних результатів досліджень, технологій, корисних моделей та зразків, винаходів тощо;

· побудова трикутника знань: наука-освіта-інновації;

· цільова фундаментальна перепідготовка кадрів вищої кваліфікації.


Основні види діяльності Центру:

· перепідготовка та підвищення кваліфікації фахівців з вищою освітою і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації за участю провідних фахівців НАН Украиїни

· організація, координація та проведення спільних наукових досліджень, сприяння впровадженню наукових розробок НГУ та Інституту у виробництво;

· прогнозування, розробка спільних цільових програм, обґрунтування перспектив і пріоритетних напрямів розвитку безпечних і ефективних технологій видобутку корисних копалин;

· організація і координація міжнародного науково-технічного співробітництва з вищими навчальними закладами та науковими установами зарубіжних країн за напрямком основної діяльності Центру;

· підготовка і проведення спільних наукових конференцій, симпозіумів, семінарів;

· інформаційне забезпечення науково-освітньої діяльності НГУ та Інституту;

· впровадження науково-дослідних розробок у виробництво;

· співробітництво з галузевими організаціями, підприємствами, науково-дослідними інститутами та іншими підприємствами та організаціями різних форм власності, в тому числі іноземними, для виконання завдань Центру;

· організація та проведення курсів підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів за контрактами за напрямами роботи Центру;

· участь у міжнародних заходах в галузі освіти, науки, перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів;


План виконання заходів Центру "Фізика нанопроцесів та гірських порід" НДЧ у 2012 році


Контакты

тел. 46-90-04, 4-04

E-mail: valeriysobolev@rambler.ru

© 2006-2018 НГУ Інформація про сайт