Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Придніпровський регіональний науково-технічний центр технічного захисту інформації

Керівник - Білий Віктор Іларіонович, старший науковий співробітник


Придніпровський регіональний науково-технічний центр технічного захисту інформації (ПРНТЦТЗІ) створено у 1998 році на базі Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет» (на той час – Національна гірнича академія України) спільним наказом Державного комітету України з питань державних секретів та технічного захисту інформації та Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. 

Основними завданнями ПРНТЦТЗІ є:

  • надання послуг у галузі технічного захисту інформації;
  • виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт;
  • участь у підготовці та перепідготовці фахівців за напрямом «Інформаційна безпека».

ПРНТЦТЗІ має право та надає такі види послуг з технічного захисту інформації:

  • розробка концепції та створення комплексної системи захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційній системі;
  • розробка концепції та створення комплексу технічного захисту інформації об’єкту інформаційної діяльності;
  • атестація комплексу технічного захисту інформації;
  • державна експертиза комплексної системи захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційній системі;
  • виявлення технічних каналів витоку мовної та видової інформації, що утворюються за рахунок несанкціонованого використання закладних пристроїв, на об’єкті інформаційної діяльності;
  • оцінка ефективності екранування приміщень.

Створення ПРНТЦТЗІ дало можливість забезпечити якісну підготовку фахівців за напрямом «Інформаційна безпека» за трьома спеціальностями: системи технічного захисту інформації; безпека інформаційних і комунікаційних систем; управління інформаційною безпекою.

ПРНТЦТЗІ реалізує концепцію поєднання науки, освіти та виробництва.


Адреса: 49005, м.Дніпропетровськ, проспект Карла Маркса, буд. 19

Телефон: (056) 373-07-37

Електронна пошта: amivanov@nmu.org.ua

© 2006-2020 Інформація про сайт