Dnipro University of Technology — Compliance with the Time

Автотранспортний технікум

Технікум є державним вищим навчальним закладом освіти першого рівня акредитації, здійснює підготовку молодших спеціалістів автомобільного транспорту.
Технікум проводить підготовку спеціалістів за денною і заочною формами навчання на базі основної і повної середньої освіти з двох спеціальностей:

  • Організація перевезень і управління на автотранспорті (кваліфікація: технік-організатор перевезень вантажів і пасажирів у внутрішньому та міжнародному сполученні);
  • Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів (кваліфікація: технік-механік з обслуговування та ремонту автомобілів і двигунів вітчизняного та імпортного виробництва).

Термін навчання:

на денному відділенні:

  • базова загальна середня освіта (9 класів) - 3 роки 10 місяців;
  • повна загальна середня освіта (11 класів) - 2 роки 10 місяців.

на заочному відділенні:

  • повна загальна середня освіта (11 класів) - 2 роки 10 місяців.

Підготовка молодших спеціалістів здійснюється за рахунок державного бюджету і за рахунок фізичних, юридичних осіб (на договірних умовах).

Випускники технікуму можуть продовжити навчання для отримання вищої освіти у Національному гірничому університеті на відповідних спеціальностях за планами ступеневої підготовки.

Контакти:

Тел.: +38 (0562) 93-20-24, 93-60-78 (підготовчі курси)

E-mail: atngu@bigmir.net

Адреса: 49054, Україна, м. Дніпропетровськ, проспект Кірова, 111.

Services

Schedule

Social networks

Facebook
YouTube
© 2006-2024 Інформація про сайт