Dnipro University of Technology — Compliance with the Time

Почесні звання університету

Положення про нагороди та почесні звання Національного гірничого університету

За багаторічну бездоганну працю в Національному гірничому університеті та заслуги у науково-педагогічній, організаційно-адміністративній, громадській та виховній роботі, а також значний внесок у розвиток університету, створення його матеріально-технічної та виробничої бази, розвиток міжнародних відносин, участі в інших видах діяльності, спрямованих на підвищення авторитету вузу як національного і міжнародно визнаного навчального закладу, встановлюються нагороди та почесні звання:

 • Медаль „За заслуги“;
 • Срібна медаль Національного гірничого університету;

Почесні звання:

 1. „Почесний професор Національного гірничого університету“
 2. „Заслужений професор Національного гірничого університету“;
 3. „Заслужений викладач Національного гірничого університету“;
 4. „Заслужений науковець Національного гірничого університету“;
 5. „Заслужений працівник Національного гірничого університету“;

Відзнаки:

 • Почесний диплом Національного гірничого університету;
 • Подяка ректора;
 • Цінний подарунок.

Вимоги щодо кандидатів на нагородження викладені у додатку.

Медаль „За заслуги“

Вища нагорода Національного гірничого університету, яка призначається за особливо видатні заслуги в науково-педагогічній, державній, громадській, соціально-культурній та інших сферах діяльності, спрямованих на розвиток університету.

Медаллю „За заслуги“; можуть бути нагороджені співробітники, які знаходяться або знаходились у трудових правовідносинах з університетом. студенти, іноземці, а також особи, які сприяли зміцненню та підвищенню позитивного іміджу університету.
Висунення кандидатів на нагороди здійснюється підрозділами університету, вченими радами інститутів і факультетів, проректорами. Кандидатури обговорюються на засіданні ректорату.

Рішення про нагородження приймається Вченою радою університету відкритим голосуванням простою більшістю голосів. За результатами рішення видається відповідний наказ по університету. Медаллю “За заслуги” працівник може бути нагороджений лише один раз.

Нагородженому в обстановці урочистості вручається медаль „За заслуги“; та посвідчення встановленого зразку. Запис про нагородження вноситься до трудової книжки працівника.

„Срібна медаль Національного гірничого університету“

Нагорода Національного гірничого університету, яка призначається за високі досягнення в науково-педагогічній, державній, громадській, соціально-культурній та інших сферах діяльності, сприяння розвитку університету.

Срібною медаллю можуть бути нагороджені співробітники, які знаходяться або знаходились у трудових правовідносинах з університетом, студенти, іноземці, а також особи, які сприяли зміцненню та підвищенню позитивному іміджу університету.
Висунення кандидатів на нагороди здійснюється підрозділами університету, вченими радами інститутів і факультетів, проректорами. Кандидатури обговорюються на засіданні ректорату.

Рішення про нагородження приймається вченою радою університету відкритим голосуванням простою більшістю голосів. За результатами рішення видається відповідний наказ по університету. Срібною медаллю працівник може бути нагороджений лише один раз.

Нагородженому в обстановці урочистості вручається Срібна медаль Національного гірничого університету та посвідчення встановленого зразку. Запис про нагородження вноситься до трудової книжки працівника.

Почесне звання „Почесний професор Національного гірничого університету“

Звання Почесного професора Національного гірничого університету можуть бути удостоєні як вітчизняні, так і зарубіжні діячі науки, освіти, відомі фахівці виробництва за значні заслуги в розвитку науки та техніки, особистий вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів для гірничо-видобувної промисловості, становлення та зміцнення університету і які не мають трудових правовідносин з університетом.

Висунення кандидатів на удостоєння почесного звання „Почесний професор Національного гірничого університету“; здійснюється підрозділами університету, вченими радами інститутів і факультетів. Кандидатури обговорюється на засіданні ректорату.
Рішення про надання почесного звання „Почесний професор Національного гірничого університету“; приймається вченою радою університету відкритим голосуванням простою більшістю голосів. За результатами рішення видається відповідний наказ по університету.

Почесному професору за його бажанням надається право участі у навчальному процесі та у виконанні науково-дослідних робіт в гірничому університету.

На особу, обрану Почесним професором, розповсюджуються права членів трудового колективу університету, які пов`язані з користуванням фондами бібліотеки, обслуговуванням у профілакторії, спортивному комплексі, на базі відпочинку, з матеріальним та моральним заохоченням.

Почесному професору Національного гірничого університету видається диплом встановленого зразку та відповідна медаль.

Заслужений робітник (професор, викладач, науковець, працівник) Національного гірничого університету

Цих почесних звань можуть бути удостоєні особи, які працюють в університеті, а також ті, що працювали в університеті і зробили значний внесок в його розвиток але за віком, або через інші обставини до кадрового складу зараз не входять.
Висунення кандидатів на удостоєння почесних звань здійснюється підрозділами університету, вченими радами інститутів і факультетів. Кожна висунута кандидатура обговорюється на ректораті.
Рішення про присвоєння почесних звань приймає вчена рада університету на підставі таємного голосування. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували дві третини членів вченої ради, присутніх на засіданні. На підставі рішення вченої ради університету видається відповідний наказ.
Присвоєння почесних звань відбувається щорічно за підсумками поточного навчального року.
Заслуженому робітнику (професору, викладачу, науковцю, працівнику) Національного гірничого університету в урочистої обстановці видається диплом та нагрудний знак встановленого зразку і надається довічно грант у розмірі 50% посадового окладу щомісяця незалежно від інших надбавок.

Почесний диплом Національного гірничого університету

Це відзнака за заслуги перед університетом працівників із професорсько-викладацького складу, за їх особистий творчий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців, розвиток науки і освіти, та зміцнення авторитету університету.
Рішення про нагородження Почесним дипломом приймається ректоратом.
Висунення кандидатів на нагородження Почесним дипломом здійснюється підрозділами університету, вченими радами інститутів і факультетів.
За результатами рішення про нагородження видається відповідний наказ по університету. Нагородженому в обстановці урочистості вручається Почесний диплом встановленого зразку. Запис про нагородження вноситься до трудової книжки працівника.

Подяка ректора університету

Може бути оголошена працівникам усіх категорій та студентам як моральне заохочення за сумлінну працю та вагомі результаті роботи. Осіб, гідних подяки, визначає ректор за поданням проректорів та керівників підрозділів. Про оголошення подяки видається відповідний наказ по університету. Кількість подяк, які можуть бути оголошені працівнику, не обмежена. Подяка ректора оголошується в урочистій обстановці з врученням сертифікату встановленого зразку та відповідним записом в трудовій книжці працівника.

Цінний подарунок

Є стимулом матеріального і морального заохочення працівників усіх категорій та студентів за сумлінну працю та вагомі результати роботи. Осіб, гідних нагородження цінним подарунком, визначає ректор за поданням проректорів та керівників підрозділів. Про нагородження видається відповідний наказ по університету. Кількість нагороджень працівника цінними подарунками не обмежена. Вручення цінного подарунка здійснюється в урочистій обстановці з видачею відповідного сертифіката та записом до трудовій книжці працівника.

Додаток. Основні критерії

Щодо кандидатів на відзначення нагородами Національного гірничого університету.

Медаль „За заслуги“

 • Багаторічна плідна праця, яка спрямована на розвиток університету, зміцнення його авторитету, наукових та педагогічних шкіл як в Україні, так і за її межами.
 • Особисті заслуги перед державою (нагороди і відзнаки Президента України, Уряду, області, університету), яки позитивно впливають на розвиток вищої освіти та науки, гірничої справи.
 • Визнані особисті заслуги перед університетом (сприяння розвитку матеріальної бази. наукових досліджень, нових напрямків підготовки спеціалістів, благодійна діяльність, спонсорство).

Почесне звання „Почесний професор Національного гірничого університету“

 • Спільні з Національним гірничим університетом наукові праці, наукові відкриття, підручники, навчальні посібники з гірництва, визнані в Україні та за кордоном.
 • Визнані наукові розробки в гірничої справі та причетність до відомих наукових шкіл.
 • Сприяння розвитку університету за всіма напрямками його діяльності.
 • Активна державна та науково-громадська діяльність, яка сприяє розвитку вищої освіти та науки, Національного гірничого університету, гірничої справи, зміцненню авторитету вузу.

Почесне звання „Заслужений професор Національного гірничого університету“

 • Вчене звання професора та науковий ступінь доктора наук.
 • Загальний стаж роботи в університеті - не менше 30 років.
 • Значна кількість наукових праць, визнаних в Україні та за кордоном, наявність визнаних наукових відкриттів.
 • Визнані наукові розробки та причетність до відомих наукових шкіл.
 • Визнані монографії, підручники, навчальні посібники.
 • Результативна підготовка наукових кадрів.
 • Активна науково-громадська діяльність (участь у міжнародних наукових організаціях, науково-технічних і експертних радах загальнодержавних та галузевих структур).
 • Особисті досягнення на державному рівні.

Почесне звання „Заслужений викладач Національного гірничого університету“

 • Вчене звання та науковий ступінь.
 • Загальний стаж роботи в університеті - не менше 30 років, тому числі не менше 25 років педагогічної роботи.
 • Провідний лектор кафедри, факультету.
 • Причетність до відомих наукових шкіл.
 • Визнані підручники, навчальні посібники, навчально-методичні розробки.
 • Результативна підготовка наукових кадрів.
 • Активна науково-громадська діяльність (участь у міжнародних наукових організаціях, науково-технічних і експертних радах загальнодержавних та галузевих структур).
 • Особисті досягнення на державному рівні.

Почесне звання „Заслужений науковець Національного гірничого університету“

 • Вчене звання та науковий ступінь.
 • Загальний стаж роботи в університеті - не менше 30 років, тому числі не менше 25 років наукової діяльності і не менше 20 років керівної роботи науковими колективами.
 • Визнані в Україні та за кордоном фундаментальні праці та наукові відкриття.
 • Причетність до відомих наукових шкіл.
 • Наявність діючих науково-технічних проектів та розробок для зміцнення економіки України.
 • Активна науково-громадська діяльність (участь у міжнародних наукових організаціях, науково-технічних і експертних радах загальнодержавних та галузевих структур).
 • Особисті досягнення на державному рівні.

Почесне звання „Заслужений працівник Національного гірничого університету“

 • Стаж безперервної роботи в університеті - не менше 30 років.
 • Вагомий внесок у розвиток університету (організація та забезпечення навчального процесу, розвиток матеріальної бази, будівництво тощо).
 • Особисті заслуги перед державою та вузом (нагороди і відзнаки Президента України, Верховної Ради України, Уряду України, області, університету).

Services

Schedule

Social networks

Facebook
YouTube
© 2006-2024 Інформація про сайт