National Mining University — Compliance with the Time
Підготовку студентів з напрямку 6.050701 "Електротехніка та електротехнології" виконують такі кафедри:
© 2006-2018 NMU Інформація про сайт