Dnipro University of Technology — Compliance with the Time

Електротехнічний факультет

 • Кафедра відновлюваних джерел енергії
 • Кафедра систем електропостачання
 • Кафедра метрології та інформаційно-вимірювальних технологій
 • Кафедра електропривода
 • Кафедра перекладу
 • Факультет інформаційних технологій

 • Кафедра безпеки інформації та телекомунікацій
 • Кафедра системного аналізу та управління
 • Кафедра автоматизації і комп'ютерних систем
 • Кафедра програмного забепечення комп'ютерних систем
 • Фінансово-економічний факультет

 • Кафедра економічної кібернетики та інформаційних технологій
 • Кафедра економіки підприємства
 • Кафедра маркетингу
 • Кафедра економічного аналізу та фінансів.
 • Кафедра обліку та аудиту.
 • Факультет менеджменту

 • Кафедра менеджменту виробничої сфери;
 • Кафедра прикладної економіки;
 • Кафедра економічної теорії та основ підприємництва;
 • Кафедра іноземних мов
 • Гірничий факультет

 • Кафедра підземної розробки родовищ
 • Кафедра відкритих гірничих робіт
 • Кафедра аерології і охорони праці
 • Кафедра транспортних систем і технологій
 • Кафедра екології
 • Кафедра військової підготовки
 • Кафедра фізичного виховання
 • Факультет будівництва

 • Кафедра будівництва і геомеханіки
 • Кафедра маркшейдерії
 • Кафедра геодезії
 • Кафедра фізики
 • Механіко-машинобудівний факультет

 • Кафедра будівельної, теоретичної та прикладної механіки
 • Кафедра основ конструювання механізмів і машин
 • Кафедра гірничих машин та інжинірингу
 • Кафедра технології гірничого машинобудування
 • Кафедра гірничої механіки
 • Кафедра збагачення корисних копалин
 • Кафедра автомобілів і автомобільного господарства
 • Кафедра управління на транспорті
 • Геологорозвідувальний факультет

 • Кафедра геології та розвідки родовищ корисних копалин
 • Кафедра геофізичних методів розвідки
 • Кафедра гідрогеології та інженерної геології
 • Кафедра мінералогії та петрографії
 • Кафедра загальної та структурної геології
 • Кафедра техніки розвідки родовищ корисних копалин
 • Кафедра геоінформаційних систем
 • Кафедра вищої математики
 • Кафедра хімії
 • Юридичний факультет

 • Кафедра конституційного та адміністративного права
 • Кафедра кримінального права і кримінології
 • Кафедра цивільного і господарського права
 • Кафедра філософії
 • Кафедра історії і політичної теорії
 • © 2006-2019 Інформація про сайт