Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

ПРОГРАМИ

Додаткового вступного фахового екзамену за спеціальностями: 


Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка
Код спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки

Галузь знань 03 Гуманітарні науки
Код спеціальності 035 Філологія
035.04 Германські мови та літератури (переклад включно)

Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки
Код спеціальності 051 Економіка 

Галузь знань 07 Управління та адмініструванняКод спеціальності 133 Галузеве машинобудування 

Галузь знань 18 Виробництво та технології 

Галузь знань 19 Архітектура та будівництво 


Галузь знань 26 Цивільна безпека 

Галузь знань 27 Транспорт
Код спеціальності 275 Транспортні технології
275.03 Транспортні технології на автомобільному транспорті

Галузь знань 28 Публічне управління та адміністрування

© 2006-2021 Інформація про сайт