Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Розклад
  ДО УВАГИ СТУДЕНТІВ ТА ВИКЛАДАЧІВ! 
Наказом по університету від 14.03.2022 № 66 а.-г. з 14 березня 2022 року оголошено початок занять з 27 тижня ц.р. за графіком навчального процесу на 2021/2022 навчальний рік очної (денної) та заочної форм навчання, що був затверджений Вченою радою НТУ "ДП" 22 квітня 2021 року (протокол № 7) та введені в дію наказом ректора від 05.05.2021 року № 121 а.-г. "Про введення в дію графіків навчального процесу".
Денна форма навчання: 
У зв'язку з цим, внесені відповідні зміни щодо початку контрольних заходів та 4 чверті:
1, 2, 3 курси нормативного терміну навчання, 1, 2, 3 курси скороченого терміну навчання:
- контрольні заходи з 11 квітня по 17 квітня 2022 року.
2 курс нормативного терміну навчання 051 Економіка:
- контрольні заходи з 25 квітня по 30 квітня 2022 року.
4 курс нормативного терміну навчання:
- контрольні заходи та екзаменаційна сесія з 11 квітня по 30 квітня 2022 року.
3 курс - 075 Маркетинг: контрольні заходи та екзаменаційна сесія з 04 квітня по 24 квітня 2022 року.
4 курс - 035 Філологія, 081 Право: контрольні: контрольні заходи з 21 березня по 27 березня 2022 року.
Другий (магістерський) рівень:
1 курс - контрольні заходи з 28 березня по 03 квітня 2022 року.

 • Розклад занять та екзаменів для студентів денної форми навчання
 • Розклад занять та екзаменів для студентів заочної форми навчання
 • Розклад занять та екзаменів для студентів вечірньої форми навчання
 • Розклад дзвінків
 • Графіки навчального процесу
 • Календар навчального процесу на 2021-2022 навчальний рік 
 • Реквізити оплати НТУ «Дніпровська політехніка»
 • Доступ до сервісу статистики інтернету у гуртожитках
  Інструкція для налаштування підключення до мережі Інтернет у гуртожитку та Wi-Fi в університеті
 • Гуртожитки №1,№2,№3,№4,№5,№6: Win 10  Windows 7 та Windows ХР.
 • Правила роботи в мережі Internet для користувачів гуртожитку
 • Для користувачів
 • © 2006-2022 Інформація про сайт