Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
01.10.2014

ФОРУМ ГІРНИКІВ – 2014 МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ ПРИСВЯЧЕНА 115-РІЧЧЮ ЗАСНУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ГІРНИЧОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ФОРУМ ГІРНИКІВ – 2014  - МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ,  ПРИСВЯЧЕНА 115-РІЧЧЮ ЗАСНУВАННЯ   НАЦІОНАЛЬНОГО ГІРНИЧОГО УНІВЕРСИТЕТУ

01 – 04 ЖОВТНЯ 2014 р.  Україна, м. Дніпропетровськ  Національний гірничий університет

ГРАФІК РОБОТИ

Міжнародної науково-технічної конференції

“Форум гірників – 2014”

01 жовтня 2014 р. (середа)

9.00 – 17.00 Реєстрація учасників конференції (корпус № 1, кім. 3).

Поселення.

9.00 – 15.00 з 01 по 03 жовтня працюють:

- виставка-продаж книг (ауд. 1/3);

- народний музей історії ім. О. М. Поля (ауд. 1/121);

- геолого-мінералогічний музей (ауд. 1/106);

- виставка науково-технічних досягнень (ауд. 1/102);

02 жовтня 2014 р. (четвер)

8.00 – 15.00 Реєстрація. Поселення. (корпус № 1, кім. 3).

11.00 – 12.30 Відкриття Форуму гірників – 2014.

Культурно-освітній центр (корпус 2).

Звернення ректора НГУ академіка НАН України Г.Г. Півняка до учасників Форуму гірників.

Пленарне засідання

1. ЭВОЛЮЦИЯ ПАРАДИГМЫ ИНЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ИННОВАЦИЙ

Г.Г. Пивняк, А.Н. Шашенко, М.С. Пашкевич, Государственноевысшееучебноезаведение «Национальныйгорныйуниверситет», Украина

2. СЕГОДНЯШНЕЕ СОСТОЯНИЕ И ВИДЫ НА БУДУЩЕЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

А.И. Амоша, Л.Л. Стариченко, Д.Ю. Череватский, Институтэкономикипромышленности НАН Украины

3. ИННОВАЦИОННЫЕ СПОСОБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ ПРОТЯЖЕННЫХ ВЫРАБОТОК УГОЛЬНЫХ ШАХТ КОМПАНИИ ДТЭК

А.В. Смирнов, Частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины «ДТЭК», Украина

4. Фантазии на тему «Рудник будущего»

А.М. Гайдин, Отделениегорно-химическогосырьяАкадемии горных наук Украины, Украина

Регламент виступу – 15 хвилин.

13.00 – 14.00 – Театралізоване посвячення студентів-старшокурсників у гірники. – Хол першого корпусу.

14.00 – 14.30 – Відвідування виставок та музеїв.

15.00 – 18.00 – Протокольний захід.

03 жовтня 2014 р. (п’ятниця)

8.00 Реєстрація.

9.00 – 15.00 – Робота науково-технічних секційза індивідуальними планами (розклад додається окремо).

Науково-технічні секції:

- проблеми інженерної освіти на сучасному етапі розвитку суспільства;

- технології підземного видобутку корисних копалин;

- відкриті гірничі роботи;

- збагачення корисних копалин;

- будівництво і експлуатація підземних споруд;

- шляхи розвитку маркшейдерсько-геодезичних робіт;

- геомеханіка і геотехніка;

- промислове та цивільне будівництво;

- геологія;

- проблеми та перспективи вдосконалення гірничого обладнання;

- рудникова аерологія та безпека праці;

- технології економічного і безпечного використання електроенергії;

- автоматизація у гірництві;

- економіка і управління у гірничій промисловості;

- екологічні і правові проблеми техногенно-навантажених регіонів.

15.00 – 16.30 – Традиційне свято “Друзі книги” (презентації монографій, підручників, посібників тощо)(бібліотека).

13.00 – 15.00Засідання Науково-методичної комісії за галуззю знань 0503 Розробка корисних копалин. Підкомісія 6.050301 Гірництво (ауд. 1/87).

Голова: проф. Бондаренко В.І.

Секретар: проф. Салов В.О.

04 жовтня 2014 р. (субота)

09.00.Від’їзд учасників конференції.УМОВИ:

Приймаються заявки від організацій гірничого профілю, українських та закордонних фірм на проведення презентацій, рекламу на заходах, підготовку експозицій.

Для своєчасного формування програми та публікацій матеріалів Форуму необхідно до 31 липня 2014 р. надіслати до Оргкомітету:

- тексти доповідей (вимоги до оформлення додаються);

- заявку на участь (реєстраційна форма додається).

Статті, які будуть надіслані у організаційний комітет Форуму після 31.07.14 р., та не відповідатимуть встановленим правилам оформлення, не будуть включені в програму конференції а також надруковані.РЕЄСТРАЦІЙНИЙ ВНЕСОК:

Реєстраційний внесок з одного учасника становить 550 гривень (у т.ч. НДС). У суму реєстраційного внеску входить отримання пакету учасника, збірника наукових праць міжнародної конференції “Форум гірників - 2014” та участь у протокольних заходах.Реквізити для перерахування членських внесків:

Науково-дослідний інститут гірничих проблем академії інженерних наук України (НДІ ГП АІН України), код ОКПО 20202852

49050, м. Дніпропетровськ,

пр. Гагаріна 105/44

п/р 26005000079130 в ПАТ «Укрсоцбанк»

м. Києва

МФО 300023

Інд. НН 202028504637,

№ свідоцтва 04114404Директор: Бондаренко Володимир Ілліч

У платіжному дорученні просимо зазначити: реєстраційний внесок за участь у Форумі гірників - 2014, прізвище, ім'я і по-батькові відправника, одержувач: НДІ гірничих проблем АІН України.ПРОЖИВАННЯ:

Учасники Форуму розміщуються у готелях міста.

(Інформація про готелі міста додається окремо).

ОПЛАТА ЗА ПРОЖИВАННЯ ТА ХАРЧУВАННЯ НЕ ВХОДИТЬ У РЕЄСТРАЦІЙНІЙ ВНЕСОККОНТАКТИ:

Секретар:

ТЕРЕЩУК Євгенія Євгенівна

Національний гірничий університет 


Відділ міжнародних зв’язків

просп. К. Маркса, 19

корпус 4, кімната 31/1

49005, м. Дніпропетровськ, Україна

тел./факс: (0562) 47-07-66;

(0562) 47-13-72

E-mail: tereschuke@nmu.org.ua

З питань оформлення фінансових документів звертатися за

тел./факс: (056) 374-21-84


До списку

© 2006-2021 Інформація про сайт