Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
09.11.2021

«Євромови- 2021: інновації та розвиток» - 9 грудня в Дніпровській політехніці!

EUROLANGUAGES-2021

INNOVATION AND DEVELOPMENT ШАНОВНІ ДОБРОДІЇ!

Кафедра перекладу НТУ «Дніпровська політехніка» запрошує Вас взяти участь у 19-ої міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених «Євромови- 2021: інновації та розвиток», яка відбудеться 9 грудня 2021 р. в Національному технічному університеті «Дніпровська політехніка» (м. Дніпро).

Робочі мови конференції — українська, російська, англійська, німецька, французька, іспанська. Матеріали конференції будуть опубліковані в електронному збірнику тез доповідей.

Електронну версію збірнику розмістять на сайті кафедри перекладу http://pereklad.nmu.org.ua/ua/eurolanguages.php після 9 грудня 2021 р. протягом 2 тижнів.

Передбачається робота секцій:

1. Іноземні мови. Філологічні дослідження.

2. Іноземна мова як засіб ділової та фахової комунікації.

3. Комп'ютерні науки та інноваційні технології.

4. Галузевий науково-технічний переклад.

5. Німецька мова і культура

6. Славістичні студії

Для участі у конференції до 2 грудня 2021 р. на кафедру перекладу НТУ «Дніпровська політехніка» необхідно представити на електронну адресу конференції eurolanguages_2016@ukr.net:

1. Заяву на участь у конференції (зразок бланку заяви додається)

2. Електронний текст доповіді в окремому файлі формату doc/docx.

3. Скановане повідомлення про копірайт (додається)

· Обсяг тексту – не більше двох сторінок формату А4.

· Кількість співавторів не більше трьох.

· Шрифт Times New Roman, розмір шрифту - 14, міжрядковий інтервал 1, пт - 0. Поля сторінок -2 см.

· Усі абзаці робляться за допомогою клавіші Tab.

· У правому верхньому куточку напівжирним шрифтом вказати прізвище та ініціали автора, рядком нижче

- повну назву навчального закладу, наступний рядок — прізвище та ініціали наукового керівника. Через 1 інтервал по центру – назву доповіді. Заголовок Times New Roman (жирний великими літерами), розмір шрифту - 1 4

· Зразок оформлення тез додається на 4-6 сторінці цього файлу

· Список літератури та посилання не вказуються.

· Якщо авторів кілька, прізвища вказати строго за алфавітом, правильно: Арутюнова А., Кисельова М. Неправильно: Кисельова Ф., Калецька Е. За умов використання латинки пишемо за алфавітним принципом. Правильно: Іvaniuk Ch., Zolotko M. Неправильно: Zolotko M., Ivaniuk Ch.

Тези, що не відповідають вимогам або подані пізніше встановленого строку, не приймаються. Для включення Ваших тез в електронну версію збірника необхідно заповнити повідомлення про копірайт, без якого Ваші матеріали буде неможливо включити до електронної версії збірника без згоди авторів.

• Організаційний внесок складає 75 грн. Оргвнесок дійсний тільки для однієї публікації. Якщо автор подає більше одного примірнику тез (сам або у співавторстві) та бере участь у різних секціях одночасно, за кожні додаткові тези він має доплатити 25 грн.

• Організаційний внесок учасники з м. Дніпро сплачують до подачі тез банківським переказом до 2 грудня 2021 р включно.

• Додаткова інформація за телефоном (067) 968-18-26, (073)154-05-92

Конференція відбуватиметься в очно-заочному форматі, тобто передбачено видання електронної версії збірника, а також виступи учасників за допомогою сервісів TEAMS та/або ZOOM.

Кошти надсилати Введенській Тетяні Юріївні (голові оргкомітету, зав. кафедри перекладу) на картку Приват Банку № 4731 1856 2003 8536.

Звертаємося до Вас із проханням донести інформацію до УСІХ зацікавлених осіб.

З повагою

Оргкомітет


До списку

© 2006-2021 Інформація про сайт