Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
04.11.2021

Міжнародна науково-технічна конференція "Український гірничий форум - 2021"

Український гірничий Форум — 2021

Міжнародна

науково-технічна конференція

Графік роботи

формат проведення: онлайн та пряма трансляція офлайн пленарного засідання

04 листопада 2021 р. (четвер)

9.00 – 13.00 пряма трансляція офлайн пленарного засідання на офіційній сторінці НТУ «ДП» www.nmu.org.ua

9.00 – 11.00 Підключення онлайн учасників до пленарного засідання на корпоративній платформі Microsoft Teams за бажанням.

Модератор: Чумак Олександр Миколайович

тел.: (+38050) 854-25-58

E-mail: chumak.o.m@nmu.one

11.00 – 13.00 Відкриття онлайн Українського гірничого форуму – 2021:

- Вітальне слово ректора Олександра Азюковського до учасників конференції;

- Виступи учасників на пленарному засіданні.

Представлені доповіді

1. МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ У ГІРНИЧОВИДОБУВНІЙ ГАЛУЗІ

(Доповідач – Хорольський Андрій Олександрович, к.т.н., Інститут фізики гірничих процесів Національної академії наук України)

Регламент виступу – 15 хвилин

2. ЗНИЖЕННЯ ВИРОБНИЧИХ РИЗИКІВ ПРИ СЕРЕДНЬОСТРОКОВОМУ ПЛАНУВАННІ ГІРНИЧИХ РОБІТ

(Доповідач – Пілюгін Віталій Іванович, д.т.н., технічний експерт НВЦ ДТЕК, Україна)

Регламент виступу – 15 хвилин

3. НОВІ ПІДХОДИ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 185 «НАФТОГАЗОВА ІНЖЕНЕРІЯ ТА ТЕХНОЛОГІЇ» В НТУ «ДНІПРОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

(Доповідач – Коровяка Євгеній Анатолійович, к.т.н., завідувач кафедри нафтогазової інженерії та буріння, НТУ «Дніпровська політехніка», Україна)

Регламент виступу – 15 хвилин

4. ЮВІЛЕЙ ФАКУЛЬТЕТУ БУДІВНИЦТВА НТУ «ДНІПРОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

(Доповідач – Солодянкін Олександр Вікторович, проф. кафедри будівництва, геотехніки і геомеханіки НТУ «ДП», Україна)

Регламент виступу – 15 хвилин

13.00 – Завершальний виступ ректора НТУ «ДП» Олександра Азюковського до учасників конференції.

05 листопада 2021 р. (п’ятниця)

09.00 Он-лайн реєстрація учасників на корпоративній платформі Microsoft Teams по секціям.

9.30 – 11.00 – Робота науково-технічних секцій за індивідуальними планами.


СЕКРЕТАРІАТ ОРГКОМІТЕТУ ФОРУМУ:

Терещук Євгенія Євгенівна

Дяченко Олена Юріївна

Контакти:

Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»

Відділ міжнародних зв’язків

просп. Д. Яворницького, 19, кор.4, к. 31/1

49005, м. Дніпро, Україна

Тел..: (056) 746-14-96

е-mail: Tereshchuk.e.e@nmu.one

Diachenko.o.yu@nmu.one

З питань оформлення фінансових документів для юридичних осіб звертатися на

e-mail: viter.serg@gmail.com

UKRAINIAN MINING

FORUM – 2021

INTERNATIONAL

SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONFERENCE

AGENDA

ONLINE

and LIVE BROADCAST OF THE PLENARY SESSION

November 4, 2021 (Thursday)

9.00 – 13.00 Live broadcast of the Plenary session (Plenary session will be held offline) www.nmu.org.ua

9.00 – 11.00 On-line registration of the participants on the corporate platform Microsoft Teams (at will)

Moderator: Chumak Oleksandr

тел.: (+38050) 854-25-58

E-mail: chumak.o.m@nmu.one

11.00 – 13.00 Opening of the Ukrainian Mining Forum – 2021 (on-line):

- Greetings from Rector of Dnipro University of Technology Oleksandr AZYUKOVSKYI

- Speeches of participants at the Plenary session.

PRESENTATIONS

1. DEVELOPMENT OF CORPORATE AND INDUSTRIAL REGULATORY BASE OF COAL MINING ENTERPRISES IN DTEK ENERGO COMPANY

(Speaker – Andrii Khorolskyi, Ph.D., Institute for Physics of Mining Processes the National Academy of Sciences of Ukraine)

Time for presentation – 15 minutes

2. REDUCTION OF PRODUCTION RISKS IN MEDIUM-TERM PLANNING OF MINING WORKS

(Speaker – Vitalii Piliuhin, Doctor of Technical Science, Technical Expert of the Scientific and Industrial Centre DTEK, Ukraine)

Time for presentation – 15 minutes

3. NEW APPROACHES IN IMPLEMENTING SOFTWARE TO TRAIN SPECIALISTS IN SPECIALISM AREA 185 «OIL-AND-GAS ENGINEERING AND TECHNOLOGIES» AT DNIPRO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

(Speaker – Yevhenii Koroviaka, Ph.D., Associate Professor, Department of Petroleum and Gas Engineering and Drilling Ukraine)

Time for presentation – 15 minutes

4. ANNIVERSARY OF THE FACULTY OF CONSTRUCTION

DNIPRO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

(Speaker – Prof. Oleksandr Solodyankin, Department of Construction, Geotechnics and Geomechanics, Dnipro University of Technology, Ukraine)

Time for presentation – 15 minutes

13.00 – Summarizing speech of the Rector Oleksandr AZYUKOVSKYI

November 5, 2021 (Friday)

09.00 On-line registration of the participants on the corporate platform Microsoft Teams within the specified sessions

9.30 – 11.00 – Presentations in the framework of scientific and technical sessions in accordance with Agenda


Secretary of the Organizing Committee

Ms. Yevgeniya TERESHCHUK

Ms. Olena DIACHENKO

CONTACT INFORMATION:

Dnipro University of Technology

International Affairs Office

19, Dmytro Yavornytskyi Avenue

Dnipro, Ukraine

tel.: +38 (0562) 746-14-96

E-mail: Tereshchuk.E.E@nmu.one

Diachenko.O.YU@nmu.one
До списку

© 2006-2022 Інформація про сайт