Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
05.12.2013

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Філософсько-теоретичні та практико-зорієнтовані аспекти випереджаючої освіти для сталого розвитку»

Міністерство освіти і науки України

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти

Департамент освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Кафедра філософії випереджаючої освіти та управління інноваційною діяльністю

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ-ЗАПРОШЕННЯ

ШАНОВНІ КОЛЕГИ !

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Філософсько-теоретичні та практико-зорієнтовані аспекти випереджаючої освіти для сталого розвитку», яка відбудеться 5-6 грудня 2013 р. в актовій залі ДОІППО (м.Дніпропетровськ, вул. Свердлова, 70). Реєстрація учасників з 10.00 до 11.00 в холі біля актової зали. Початок конференції – 11.00.

Планується робота за такими напрямками:

· Філософія, освіта, культура: актуальні проблеми взаємодії.

· Випереджаюча освіта для сталого розвитку як основа модернізації сучасної системи освіти: методологія, методика, технології.

· Психолого-педагогічні аспекти здійснення інноваційної освітньої діяльності.

· Особливості управління освітою в інтересах сталого розвитку.

· Практика освіти для сталого розвитку: досвід навчальних закладів України.

· Гендерна освіта в контексті сучасних освітніх процесів.

· Соціальне партнерство як феномен інноваційної освітньої діяльності.

· Екологічна освіта в інтересах сталого розвитку.

· Філософські аспекти здоров`язбереження у контексті випереджаючої освіти.

· Медіаосвіта як напрямок випереджаючої освіти.

Мови конференції: українська, російська, англійська.

Збірник матеріалів конференції вийде до початку конференції (граничний термін видання збірнику – 5 грудня 2013 р.).

Вимоги до оформлення доповіді: текст доповіді подавати обсягом до 4-5 сторінок. Текст набирати у форматі редактора MS Word 2003 шрифтом «Times New Roman», розмір шрифту – 14, міжрядковий інтервал – 1,5. Параметри сторінки: зверху, знизу, ліворуч, праворуч – 2 см, абзацний відступ – 1 см. На першій сторінці у правому верхньому кутку – ініціали й прізвище автора. Назву статті друкувати по центру великими літерами (шрифт жирний). Посилання на цитовані джерела подавати у квадратних дужках після цитати. Перша цифра – номер джерела в списку літератури, друга – номер сторінки, наприклад: [17,с.5]. Список використаної літератури подавати в кінці статті після слів «Список використаних джерел» й оформляти в алфавітному порядку відповідно до бібліографічних вимог.

Учасники конференції сплачують організаційний внесок, який складає – 100 грн. Організаційний внесок включає організаційні витрати на проведення конференції, видання програми і збірнику матеріалів конференції. Організаційний комітет бере на себе зобов’язання щодо пересилання збірника матеріалів та програми заочним учасникам конференції. Вартість пересилки збірника матеріалів та програми складає 20 грн.

Учасники конференції мають до 22 листопада відправити на адресу електронної пошти kafedraviposvitu@gmail.com:

1) заявку на участь у конференції (зразок додається),

2) текст доповіді,

3) відскановану (сфотографовану) електронну копію чеку про переказ організаційного внеску.

Оплата здійснюється за наступними реквізитами:

При оплаті через відділення чи термінал «Приватбанку» достатньо наступної інформації:

Номер картки одержувача: 4405885826262526

Якщо оплата здійснюється через відділення будь-якого іншого банку, то необхідною є наступна інформація:

Одержувач: ПРИВАТБАНК

Найменування банку: ПРИВАТБАНК

Номер рахунку 26256790003131

МФО 305299

ЄДРПОУ 14360570

В призначенні платежу слід відмітити:

Сутність платежу: Оплата за публікацію

Підстава платежу: Приватний переказ від ….. (П.І.Б.)

Одержувач: Висоцька Ольга Євгенівна

ІНН: 2719612263

Номер картки одержувача:

4405885826262526

ОРГКОМІТЕТ: З питань конференції звертатися до Висоцької Ольги Євгенівни, контактний телефон: 095-665-42-39, e-mail: kafedraviposvitu@gmail.com.

Адреса оргкомітету: м. Дніпропетровськ, Свердлова 70, к.211, кафедра філософії випереджаючої освіти та управління інноваційною діяльністю ДОІППО.

Зразок оформлення заявки:

ЗАЯВКА

На участь у ІІ всеукраїнській науково-практичній конференції

«Філософсько-теоретичні та практико-зорієнтовані аспекти випереджаючої освіти для сталого розвитку»

Прізвище, ім'я, по батькові (повністю):_____________________________________

Науковий ступінь і вчене звання (якщо є):__________________________________

Місце роботи, посада:___________________________________________________

Поштова адреса, телефон (обов’язково):____________________________________

Електронна адреса (обов’язково):__________________________________________

Напрямок участі у конференції:___________________________________________

Тема доповіді:__________________________________________________________

Форма участі у конференції (необхідне підкреслити): Очна / Заочна

Чи планую публікацію доповіді (необхідне підкреслити): Так / Ні.До списку

© 2006-2021 Інформація про сайт