Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
23.09.2019

Міжнародна науково-практична конференція «ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ГЕОТЕХНОЛОГІЇ – 2019»


Співголови:
Шашенко О.М. – Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Дніпро, Україна
Дичковський Р.О. – Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Дніпро, Україна

Заступники голови: 
Гайко Г.І. - Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Київ, Україна
Adam Smoliński – Головний інститут гірництва, Катовіце, Польща
Artur Dyczko – Ястшембська вугільна спілка, Ястшембє-Здруй, Польща
Edgar Cáceres Cabana – Університет св. Августина, Арекіпа, Перу

Секретаріат:
Саїк П.Б.
Лозинський В.Г.
Деревягіна Н.І. 

Запрошуємо опублікувати (Безкоштовно) тези доповідей (0,5 - 1,5 сторінки) у матеріалах конференції.
(Приклад оформлення тез конференції наведено у прикріпленому файлі – посилання на файл)

Важливо!!!! Під час надсилання тез надати інформацію щодо виступу із доповіддю безпосередньо на конференції

Тематика конференції:
Перспективи розвитку геотехнологій та енергетики
Правничі, соціальні та економічні проблеми паливно-енергетичного сектору
Фізико-хімічні перетворення речовини
Порошкова металургія та інші питання металургійного виробництва
Механіка деформованого твердого тіла
Динаміка і міцність фізичних структур
Фізичний стан металів при термопластичних перетвореннях

Кінцевий термін подачі: 23 вересня 2019 р.
Довідки можна отримати за телефоном: + 38 0638662636 
Email: saik.nmu@gmail.com. Роман Дичковський,
начальник Науково-дослідної частини НТУ «Дніпровська політехніка»,
тел. +380567446214 

До списку

© 2006-2021 Інформація про сайт