Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
05.11.2013

Запрошуємо на ІІІ Міжнародну науково-практичну конференцію «Здоровий спосіб життя: проблеми та досвід»

Запрошуємо Вас до Дніпропетровська на ІII Міжнародну науково-практичну конференцію «Здоровий спосіб життя: проблеми та досвід», що відбудеться у 5-7 листопада 2013 року в Державному вищому навчальному закладі «Національний гірничий університет» (НГУ).

На конференції Ви зможете обмінятися думками, ідеями, досвідом застосування новітніх методів і технологій у формуванні здорового способу життя, знайти шляхи вирішення питань, що виникають у нашій спільній роботі, привернути увагу вчених, викладачів, урядовців і широкої громадськості до розв’язання цих проблем.

Сьогодні у суспільстві, особливо серед молоді, надто гостро постають питання здоров’я, формування здорового способу життя і відповідального ставлення до своєї особистості.

Складне духовне і соціокультурне становище, наявність багатьох негативних факторів, що впливають на здоров’я людей, зробили ці питання найактуальнішими для розгляду науково-викладацькою і широкою громадськістю.

Мета:

Обмін досвідом з питань розробки та впровадження інноваційних методів і технологій формування здорового способу життя у студентів вищих технічних навчальних закладів. Обговорення проблем, об’єднання зусиль та визначення можливостей для покращення ситуації.

Тематичні напрями:

· Здоровий спосіб життяпрактичні поради зі збереження й укріплення здоров’я, здоров'я студентів; здорове харчування, гармонізація внутрішнього психологічного стану,Статеве виховання підлітків;

· Питання освіти і виховання молоді у вищій школі;

· Соціокультурне становище суспільства – вплив інформаційного простору, ЗМІ, реклами на студентів, на особистість, засвоєння моральних і культурних цінностей, взаємозв’язок із здоров’ям, відновлення культури здоров’я, молодіжна субкультура;.

· Життя без шкідливих звичок– профілактика алкоголізму, паління, наркоманії, педагогічні технології формування здорової особистості.Підліткова та студентська алкоголізація, куріння, наркоманія;

· Здорова родина,проблеми сучасної сім'ї– засвоєння моральних цінностей, популяризація традиційних сімейних, моральних, культурних і духовних цінностей у виховній і просвітительській роботі, родинні цінності, вплив низького рівня моралі людини на її здоров’я, демографічна криза, материнство, профілактика абортів, взаємини дорослих і дітей;

· Екологія та здоров’я– вплив екологічної ситуації на стан здоров’я людини;

· Медичні аспекти здоров’яновітні технології та тенденції сучасної медицини, медичне страхування;

· Економічні аспекти здоров’явартість медичних послуг та ліків, бідність та здоров’я, здорова нація - капітал суспільства.

ОРГАНІЗАТОР конференції: Центр Здорового способу життя Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет»

ОФІЦІЙНА ПІДТРИМКА: МОН України

Перелік навчальних закладів, які взяли участь у конференції:

· Тихоокеанський державний університет;

· Далекосхідний інститут лісового господарства;

· Далекосхідний федеральний університет;

· Далекосхідний геологічний інститут ДВО РАН;

· Російський університет дружби народів;

· Північно-Східний державний університет;

· Петербурзький енергетичний інститут підвищення кваліфікації;

· Волгоградський державний технічний університет;

· Академія митної служби України;

· Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара;

· ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»;

· Інститут гуманітарних проблем НГУ;

· Громадська організація «ЗДОРОВА НАЦІЯ»;

· Українська асоціація «Жінки в науці та освіті»;

· ДВНЗ «Червоноградський гірничо-економічний коледж»…

(усього 66 навчальних закладів та організацій)

Порядок роботи конференції на 5 листопада 2013 р.

09.00 – 10.00

Реєстрація учасників конференції (фойє 1 корпусу ДВНЗ «НГУ»)

10.00 – 10.10

Урочисте відкриття конференції. Вітальне слово ректора ДВНЗ «НГУ» академіка НАН України, професора Г.Г. Півняка

10.10 – 13.00

Пленарне засідання (Центр культури української мови імені Олеся Гончара, ауд. 1/57)

13.00 – 13.00

Перерва на обід

14.00 – 17.00

Робота секції 1 (Центр культури української мови імені Олеся Гончара, ауд. 1/57)

09.00 – 17.00

Презентація книжкової виставки, присвяченої здоровому способу життя (викладацька читальна зала, ауд. 1/7)

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ:

Погіршення стану здоров’я українського народу, масштаби духовної, моральної та соціальної кризи є реальною загрозою для майбутнього нашої держави та її національної безпеки. Особливе занепокоєння викликає духовне та фізичне здоров’я нашої молоді. Руйнується генофонд нації, народжується неповноцінне потомство, зростає безпліддя, деградує національна культура, втрачаються здорові національні традиції.

Ці явища потребують постійного вдосконалення системи виховної роботи, її адаптації до швидкоплинних потреб сьогодення. Ситуація потребує перегляду, удосконалення виховної, культурно-освітньої роботи серед студентів. Необхідно вести пошук сучасної моделі вищої освіти, нових педагогічних технологій, які б ефективно спрацьовували у вихованні сучасної молоді.

Кожен навчальний заклад виконує не тільки навчальну, а і виховну місію, тому необхідно підвищити ефективність діяльності вузу як соціального інституту, який зможе протидіяти хвилі негативних явищ, що поглинули наше суспільство.

Саме для обговорення та вирішення цих проблем у Національному гірничому університеті проводиться ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Здоровий спосіб життя: проблеми та досвід.

Контакти для довідок і реєстрації: тел. 0676324395, 0665931518, e-mail: artem@ukr.net


До списку

© 2006-2021 Інформація про сайт