Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
20.10.2018

Безкоштовна публікація у матеріалах конференції


Безкоштовна публікація у матеріалах конференції 

Міжнародній науково-практичній конференції
“ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ГЕОТЕХНОЛОГІЇ – 2018”


Співголови:

Шашенко О.М. – Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Дніпро, Україна
Дичковський Р.О. – Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Дніпро, Україна

Заступники голови:
Гайко Г.І. - Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Київ, Україна
Adam Smoliński – Головний інститут гірництва, Катовіце, Польща
Artur Dyczko – Ястшембська вугільна спілка, Ястшембє-Здруй, Польща
Edgar Cáceres Cabana – Університет св. Августина, Арекіпа, Перу

Секретаріат:
Саїк П.Б.
Лозинський В.Г.
Лагунова О.О.

Запрошуємо опублікувати (Безкоштовно) тези доповідей (0,5 - 1,5 сторінки)
у матеріалах конференції.
Приклад оформлення тез конференції наведено у прикріпленому файлі

Тематика конференції:
Перспективи розвитку геотехнологій та енергетики
Правничі, соціальні та економічні проблеми паливно-енергетичного сектору
Фізико-хімічні перетворення речовини
Порошкова металургія та інші питання металургійного виробництва
Механіка деформованого твердого тіла
Динаміка і міцність фізичних структур
Фізичний стан металів при термопластичних перетвореннях

У рамках конференції Ви можете опублікувати статті у двох збірниках, 
що індексуються наукометричною базою даних Scopus.

Детальна інформація за посиланнями.

Solid State Phenomena (Швейцарія)
http://www.nmu.org.ua/ua/content/podii/?ELEMENT_ID=22024

Key Engineering Materials
http://www.nmu.org.ua/ua/content/podii/?ELEMENT_ID=22023

Кінцевий термін подачі: 20 вересня 2018 р.

Довідки можна отримати по телефону: + 38 0638662636 
ел. пошту: dichre@yahoo.com saik.nmu@gmail.com


Роман Дичковський, начальник Науково-дослідної частини НТУ «Дніпровська політехніка», 
т. +380567446214 

До списку

© 2006-2021 Інформація про сайт