Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
08.10.2018

Набір статей на публікацію у збірниках, що знаходяться у переліку видань з високим рівнем цитування

У нашому університеті продовжується публікація низки закордонних періодичних збірників статей, що індексуються визнаними наукометричними базами даних.

Запрошуємо опублікувати статті у збірнику "Фізика твердого тіла"
Місце публікації: Trans Tech Publications Ltd, Цюріх, Швейцарія 

Індексується наукометричними базами даних:
SCOPUS www.scopus.com
Ei Compendex www.ei.org/
SCImago Journal & Country Rank (SJR) www.scimagojr.com
Inspec (IET, Institution of Engineering Technology) www.theiet.org
Chemical Abstracts Service (CAS) www.cas.org
Google Scholar scholar.google.com
Cambridge Scientific Abstracts (CSA) www.csa.com
ProQuest www.proquest.com
Ulrichsweb www.proquest.com/products-services/Ulrichsweb.html
EBSCOhost Research Databases www.ebscohost.com/
CiteSeerX citeseerx.ist.psu.edu
Zetoc zetoc.jisc.ac.uk
EVISA http://www.speciation.net/Public/Linklists/EVISA.html
Index Copernicus Journals Master List www.indexcopernicus.com
WorldCat (OCLC) www.worldcat.org

ISSN print 1012-0394
ISSN cd 1662-9787
ISSN web 1662-9779Даний збірник приурочено до міжнародних наукових конференцій: «Фізико-хімічні геотехнології», «Машини і пластична деформація металів», що проводитимуться на базі НТУ «Дніпровська політехніка» відповідно 10-11 жовтня 2018 р. та 19-20 жовтня 2018 р.

Увага: при позитивному рішенні щодо публікації наукової статті участь у конференції є обов’язковою

Тематика збірника:
- фізико-хімічні перетворення речовин, включно із технологіями видобування, переробки корисних копалин та прокатним виробництвом.
- механіка деформованого твердого тіла,
- динаміка і міцність фізичних структур
- фізичний стан металів при термопластичних перетвореннях
- матеріалознавство та порошкова металургія

Вимоги до статей:
- мають складатися з 10 або більше сторінок (див. приклад оформлення).
- мають відповідати предмету книги та бути цікавими міжнародній спільноті
- бути високої якості та надруковані зрозумілою англійською мовою (скоректовані англомовною особою).
- бути відповідно структурованими та сформованими із правильно оформленим переліком посилань.
- не містити плагіату у всіх його формах 

Вартість публікації:
50 Євро– при авторському колективі, що складається із представників Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» та іноземних авторів
60 Євро - при авторському колективі, що складається з учасників міжнародної науково-технічної конференції «Машини і пластична деформація металів» з іноземними авторами
80 Євро – при авторському колективі, що складається із українських та закордонних авторів, авторському колективі лише із авторського колективу представників Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» чи учасників міжнародної науково-технічної конференції «Машини і пластична деформація металів»
100 Євро – при авторському колективу, що складається із українських науковців, до якого не входять представники Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»

Оплата приймається у Євро

Важливо:
- кількість статей за кожним вищенаведеним пунктом є обмеженою, тому остаточну ціну необхідно узгодити із редакційною колегією (контактна особа: доцент Саїк Павло Богданович + 38 0638662636)
- термін подачі статей до 15 вересня 2018 р.
- статті необхідно надіслати у електронній формі (Microsoft Word 2003) на ел. адресу: saik.nmu@gmail.com
- редакційна колегія сплачуватиме штрафні санкції за внесення змін після встановленого терміну (200 Євро за кожну статтю) чи за неправильно оформлену статтю (200 Євро за кожну статтю)

Приклад оформлення статтіпосилання


Прес-служба Науково-дослідної частини НТУ «Дніпровська політехніка»

До списку

© 2006-2021 Інформація про сайт