Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
15.10.2018

Запрошуємо опублікувати статті у збірнику "Ключові аспекти інженерії"

Місце публікації: Trans Tech Publications Ltd, Цюріх, Швейцарія 

Індексується наукометричними базами даних:
SCOPUS www.scopus.com
Ei Compendex www.ei.org/
SCImago Journal & Country Rank (SJR) www.scimagojr.com
Inspec (IET, Institution of Engineering Technology) www.theiet.org
Chemical Abstracts Service (CAS) www.cas.org
Google Scholar scholar.google.com
GeoRef www.americangeosciences.org/georef
INIS Atomindex (International Nuclear Information System) https://inis.iaea.org
Cambridge Scientific Abstracts (CSA) www.csa.com
ProQuest www.proquest.com
Ulrichsweb www.proquest.com/products-services/Ulrichsweb.html
EBSCOhost Research Databases www.ebscohost.com/
CiteSeerX citeseerx.ist.psu.edu
Zetoc zetoc.jisc.ac.uk
EVISA http://www.speciation.net/Public/Linklists/EVISA.html
Index Copernicus Journals Master List www.indexcopernicus.com
WorldCat (OCLC) www.worldcat.org

ISSN print 1013-9826
ISSN cd 1662-9809
ISSN web 1662-9795Тематика збірника стосується результатів:
- виробництва, генерації, перетворення та транспортування енергії;
- досліджень, пов'язаних з традиційними та нетрадиційними технологіями видобування, переробки та використання мінеральної сировини;
- екологічних та економічних аспектів раціонального природокористування та енергетики.

Вимоги до статей:
- мають складатися з 10 або більше сторінок (див. приклад оформлення);
- мають відповідати предмету книги та бути цікавими міжнародній спільноті;
- бути високої якості та надруковані зрозумілою англійською мовою (скоректовані англомовною особою);
- бути відповідно структурованими та сформованими із правильно оформленим переліком посилань;
- не містити плагіату у всіх його формах. 

Вартість публікації:
50 Євро – при авторському колективі, що складається із представників Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» та іноземних авторів
80 Євро – при авторському колективі, що складається із українських та закордонних авторів; авторському колективі представників Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» без іноземних співавторів
100 Євро – при авторському колективу, що складається із українських науковців, до якого не входять представники Національного технічного університету «Дніпровська політехніка».
Оплата приймається у Євро

Важливо:
- кількість статей за кожним вищенаведеним пунктом є обмеженою, тому остаточну ціну необхідно узгодити із редакційною колегією (контактна особа: доцент Саїк Павло Богданович + 38 0638662636)
- термін подачі статей до 15 жовтня 2018 р.
- статті необхідно надіслати у електронній формі (Microsoft Word 2003) на ел. адресу: saik.nmu@gmail.com
- редакційна колегія сплачуватиме штрафні санкції за внесення змін після встановленого терміну (200 Євро за кожну статтю) чи за неправильно оформлену статтю (200 Євро за кожну статтю)

Приклад оформлення статтіпосилання


Прес-служба Науково-дослідної частини НТУ «Дніпровська політехніка»

До списку

© 2006-2021 Інформація про сайт