Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
13.04.2017

Міжнародна конференція CITEPTMTI’2017

13-14 квітня 2017 року відбулася IV міжнародна конференція «Сучасні інноваційні технології підготовки інженерних кадрів для гірничої промисловості та транспорту 2017».

Конференція, що стала вже традиційною, проводилася з ініціативи та на базі кафедри основ конструювання механізмів і машин за участю кафедри технології гірничого машинобудування і кафедри автомобілів і автомобільного господарства. Підтримку в проведенні заходу надали: навчальний центр "Інфотех" (Україна), Vellore Institute of Technology (Індія), Актюбинский регіональний державний університет ім. К. Жубанова (Казахстан) і громадська організація «Відкрите знання» (Україна). Матеріали конференції індексуються в Google Scholar і міжнародних наукометричних базах.

У конференції взяли участь 168 осіб, було представлено 100 доповідей. Формування секцій і відбір доповідей проходили відповідно до сучасних тенденцій в науці і техніці, завдяки чому всі представлені доповіді були актуальні, всебічно охоплювали питання, що виникають перед сучасними інженерами і науковцями, мали високий рівень і наукову цінність. Окрему увагу було приділено інформаційним технологіям, що застосовуються у різних видах професійної діяльності і, в тому числі, дизайні.

Під час проведення заходу крім класичної форми подання, також використовувалися сучасні інтерактивні засоби візуалізації та передачі інформації, що дозволило значно розширити аудиторію учасників.

оргком1.jpg

оргком2.jpg

ира.jpg

люди2.jpg


До списку

© 2006-2021 Інформація про сайт