Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
26.04.2017

8-ма Всеукраїнська науково-технічна конференція студентів, аспірантів і молодих учених "НАУКОВА ВЕСНА"

Залучення обдарованої молоді до науково-практичної роботи та стимулювання і підтримка досліджень молодих учених, аспірантів і студентів.

Оргкомітет запрошує взяти участь у роботі чергової науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих учених України, що відбудеться 26-27 квітня 2017 р. за адресою: Національний гірничий університет, пр. Дмитра Яворницького, 19, м. Дніпро, 49005.

До участі у конференції запрошуються молоді учені, аспіранти та студенти.

За результатами роботи конференції буде підготований і розміщений на сайті НГУ збірник тез.

До збірника будуть включені тези тих авторів, які зробили доповідь на засіданні секції.

Для забезпечення своєчасної підготовки матеріалів конференції просимо до 20 квітня 2017 р. заповнити заявку та/або тези і надіслати її до оргкомітету конференції.

Тези доповідей, оформлені відповідно до вимог, надати або надіслати секретарю секції з поміткою “Наукова весна”. Вимоги до публікацій додаються.

Оргкомітет буде вдячний за розповсюдження даної інформації серед колег, зацікавлених взяти участь у конференції.

Довідки:

Голова РМУ– Деревягіна Наталія Іванівна.

Телефони: (056) 47-07-11, внутр. 2-61

Е-mаіl – rmvnmu@gmail.com

Календар роботи конференції:

26.04.2017 р.

900 – 1000 Реєстрація учасників на засіданнях секцій

1000 – 1700 – Відкриття конференції та засідання секцій

27.04.2017 р.

900 – 1000 Реєстрація учасників на засіданнях секцій

900 – 1600 – Робота у секціях та закриття конференції

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Голова оргкомітету – Бешта Олександр Степанович – д.т.н.. професор, проректор з наукової роботи.

Заступник голови:

Нікітенко Ігор Святославович – к.г.н., доцент, заступник начальника НДЧ.

Відповідальні секретарі:

Деревягіна Наталія Іванівна – к.т.н., асистент кафедри гідрогеології та інженерної геології, голова РМУ ДВНЗ «НГУ».

Ципленков Дмитро Володимирович – к.т.н., доцент кафедри відновлюваних джерел енергії

ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ

– Заступники деканів з наукової роботи;

– Голови рад молодих учених на факультетах

НАПРЯМИ РОБОТИ СЕКЦІЙ

Секція 1 – Технології видобутку корисних копалин

Секція 2 – Збагачення корисних копалин

Секція 3 – Технології машинобудування

Секція 4 – Гірнича механіка

Секція 5 – Автомобільний транспорт

Секція 6 – Геодезія та землеустрій

Секція 7 – Геомеханіка

Секція 8 – Геологія

Секція 9 – Безпека праці

Секція 10 – Екологічні проблеми регіону

Секція 11 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Секція 12 – Автоматизація та інформаційні технології

Секція 13 – Метрологія, інформаційно-вимірювальні технології та вимірювальна техніка

Секція 14 – Економіка і управління у промисловості

Секція 15 – Гуманітарні проблеми освіти

Секція 16 – Гірничі машини

ОРГВНЕСОК ВІДСУТНІЙ

Деталі завантажуйте за посиланням.


До списку

© 2006-2021 Інформація про сайт