Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
05.05.2015

Міжнародна конференція CITEPTMTI'2015

Міжнародна конференція:

«СУЧАСНІ ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДГОТОВКИ ІНЖЕНЕРНИХ КАДРІВ ДЛЯ ГІРНИЧОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ І ТРАНСПОРТУ 2015»

21-22 травня 2015 року

Організатори:
orgi2014.jpg

Міністерство освіти і науки України
Державний вищій навчальний заклад «Національний гірничий університет»
Група компаній «АСКОН» (Росія)
Актюбінський регіональний державний Університет ім. К. Жубанова (Казахстан)
Українська асоціація «Жінки в науці та освіті»

Збірники наукових праць зареєстровані в ISSN International Centr (International Standard Serial Number).

Збірники наукових праць зареєстровані в наукометричної базі РІНЦ (Російський індекс наукового цитування) і публікуються на сайті електронної бібліотеки Elibrary.ru. Договір № 367-06/2014 від 11.06.2014.

Матеріали конференції індексуються в Google Scholar.

Високоповажні колеги!

Оргкомітет запрошує Вас прийняти участь у роботі міжнародної науково-технічної конференції, що відбудеться 21-22 травня 2015 р.
Для включення у програму конференції розглядаються заявки та тези доповідей, які були отримані оргкомітетом не пізніше 10 травня 2015 р.

Робочі мови конференції:
- російська;
- українська;
- англійська.

За результатами роботи конференції буде підго-тований збірник тез для публікації в мережі Інтернет.
Оргкомітет буде вдячний за розповсюдження даної інформації серед колег, зацікавлених прийняти участь у конференції.

Завантажити:

Інформаційний лист: download pdf

Шаблон оформлення: word document

Реєстраційна форма: xls.jpg


СЕКЦІЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

Секція 1 – Гірниче та металургійне обладнання
Секція 2 – Машинобудування і машинознавство
Секція 3 – Транспортні технології та обладнання
Секція 4 – Ресурсо- та енергозберігаючі технології та матеріали
Секція 5 – Автоматизація, енергозабезпечення і механізація
Секція 6 – Альтернативні джерела енергії
Секція 7 – Інформаційні технології проектування, моделювання, дизайну, сучасні WEB-технології
Секція 8 – Прикладна геометрія, інженерна гра-фіка, ергономіка і безпека життєдіяльності
Секція 9 – Економічні проблемі підприємств
Секція 10 – Інформаційні технології в освіті
Секція 11 – Гуманітарні проблеми освітиДо списку

© 2006-2021 Інформація про сайт