Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
18.12.2013

Нагородили колектив авторів видання кафедри підземної розробки родовищ «Довідник з гірничого обладнання дільниць вугільних і сланцевих шахт»

Нещодавно кафедра підземної розробки родовищ НГУ випустила «Довідник з гірничого обладнання дільниць вугільних і сланцевих шахт». Колективу авторів видання – Табаченку М. М., Дичковському Р. О., Фальштинському В. С., Медянику В. Ю., Руських В. В.– вручили високу нагороду Національного гірничого університету за досягнення в галузі освіти і науки.

Довідник рекомендований Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів, фахівців і магістрів з гірничої справи галузі знань 0503 «Розробка родовищ корисних копалин спеціальності» 7. (8) 05030101 Розробка родовищ і видобуток корисних копалин.

У довіднику наведені короткі описи призначення, складу, будови і технічних характеристик засобів механізації очисних та підготовчих робіт і підземного транспорту, а також найбільш перспективних машин і обладнання, що використовуються у вугільній галузі невеликими партіями і досвідченими зразками.

Особливістю довідника є Програма «Гірничі машини», яка представляє собою електронний каталог гірничо-шахтного обладнання з можливістю підбору моделей гірського устаткування під задані гірничо-геологічні та технічні умови, а також порівняння характеристик моделей між собою. Програма « Гірничі машини » знаходиться на компакт-диску, що додається до довідника.


До списку

© 2006-2021 Інформація про сайт