Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
15.05.2013

Лабораторія соціологічних додсліджень Інституту гуманітарних проблем НГУ проаналізувала як в гірничому студенти здають сесію

 Лабораторія соціологічних додсліджень Інституту гуманітарних проблем НГУ. Дата проведення емпіричного соціологічного дослідження: квітень-травень 2010 р., з використанням методу роздавального анкетного опитування. Було опитано 523 студента за стратифікованою вибіркою. Квота розраховувалась за ознаками факультету, курсу, статі, та форми навчання (бюджетна, контрактна). Дані такого опитування можна екстраполювати в цілому на всіх студентів ДВНЗ «НГУ» з урахуванням статистичної похибки близько 2%. 


1. Як часто в тебе бувають випадки невчасної здачі сесії (у %).

Такого поки що не траплялось.

Раз чи двічі бувало, але це випадково.

Постійно маю проблеми із невчасною здачею сесії.

35,2

46.7

17,4

Менше всього тих, хто у кого ще не було випадків невчасної здачі сесії на електротехнічному та на факультеті будівництва.

На четвертому курсі, у порівнянні з першим, більша частка стцудентів відзначила, що випадків невчасної сесії в них ще не було. Однакова час тка студентів драгого та четвертого курсу мають проблеми зі здачею сесії (біля 17%).

Серед студентів, які навчаються на бюджетній формі у два рази більша частка тих, у кого не траплялись випадки невчасної здачі сесії, у порівнянні з студентами-контрактниками (44,7% та 20,6% відповідно). Як наслідок, 25,1% студентів, що начаються на контракті відзнчили, що постійно мають проблеми із невчасною здачею сесії. Серед студентів бюджету таких 12,5%.

Розподіл відповідей на питання «Як часто бувають випадки невчасної здачі сесії?» в залежності від статі респондентів (у %).

Чоловіки

Жінки

Всього

Такого поки що не траплялось.

25,3

42,2

35,2

Раз чи двічі бувало, але це випадково.

51,0

44,8

46.7

Постійно маю проблеми із невчасною здачею сесії.

23,7

13,0

17,4

100

100

100

Якщо випадки невчасної здачі сесії в тебе траплялись, то переважно з яких причин (у %)

Сесію завжди здаю вчасно.

28,9

Не встигаю оволодіти матеріалом.

28,9

Викладач ставить занадто сильні вимоги до сесії.

21,2

Не маю часу.

16,3

Викладач невчасно надає завдання для підготовки до сесії.

11,5

Викладач ставить вимоги, які не завжди стосуються навчання.

9,2

Недостатньо інформації у бібліотеках.

7,8

Все одно колись здам, відраховувати з вузу мене не будуть.

4,2

Завжди, навіть у школі мав проблеми з навчанням.

3,1

Серед студентів контрактної форми навчання майже у двічі більше тих, хто не встигає оволодіти матеріалом (22,9% 38,5% відповідно).

Як ти вважаєш, основна причина випадків невчасної здачі сесії відбувається з вини (%)

Самих студентів

Батьків студентів.

Адміністрації університету

Викладачів

92,9

1,1

2,3

21,2

З підвищенням курсу студенти в більшій мірі розуміють, що в основному вдалість завершення сесії залежить саме від них (другий курс – 90,9%, четвертий курс 95,6%).

Якщо в тебе виникнуть особисті питання з проблем навчання, до кого звернешся за допомогою в першу чергу?

1. В профком.

2. В орган студентського самоврядування.

3. В деканат.

4. До куратора.

5. Інше

1,0

1,9

50,9

29,4

20,8

Звернуться по допомогу до деканату в разі виникнення проблем з навчанням в першу чергу студенти факультету менеджменту та фінансово-економічного факультету. В найменшій мірі розраховують на допомогу деканату студенти факультету інформаційних технологій, факультету будівництва та геологорозвідувального факультету.

Значно частіше саме до деканату звернуться студенти, що навчаються за контрактом, у порівнянні зі студентами бюджету.

Чоловіки частіше за жінок звернуться саме до деканату за допомогою.

До куратора у разі виникнення проблем з навчанням звернуться студенти факультету інформаційних технологій, геологорозвідувального, гірничого та механіко-машинобудівного факультетів.

В найменшій мірі розраховують на допомогу кураторів студенти факультету менеджменту та фінансово-економічного факультету.

 

К.соц.н.,

доцент кафедри історії та політичної теорії Л.О. Колісник


До списку

© 2006-2021 Інформація про сайт