Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
25.03.2013

22 березня в Національному гірничому університеті відбулося засідання Комісії з вищої освіти 0503 «Розробка корисних копалин» Науково-методичної ради МОН України

Під час засідання були заслухані та обговорені доповіді представниці Інституту інноваційних технологій і змісту освіти О.В. Дашковської, представниці Дніпропетровської філії Інституту інноваційних технологій і змісту освіти А.В. Гончарової та секретаря Комісії В.О. Салова «Стан стандартизації вищої освіти з гірництва».

Було запропоновано сформувати робочі групи з розробки галузевих стандартів вищої освіти за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліст, магістр відповідно до чинних нормативних документів спеціальностей:

- розробка родовищ та видобування корисних копалин (за способом видобування) - голова робочої групи проф. Бондаренко В.І.;

 - шахтне і підземне будівництво – голова робочої групи проф. Роєнко О.М.;

 - буріння свердловин - голова робочої групи проф. Давиденко О.М.;

  - маркшейдерська справа - голова робочої групи проф. Халимендик Ю.М.;

  - безпека гірничого виробництва - голова робочої групи проф. Голінько В.І.;

  - збагачення корисних копалин - голова робочої групи проф. Пілов П.І.;

  - обробка природних матеріалів – голова робочої групи проф. Баранов П.Н.;

Обов’язковою складовою стандартів названо - «Засоби діагностики».

Заслухавши та обговоривши доповідь професора Л.Н. Ширіна «Обґрунтування пропозицій та заходів з відкриття нових спеціальностей гірництва» комісія запропонувала вийти з клопотанням до відповідних органів щодо внесення до Переліку спеціальностей за галуззю знань «Розробка корисних копалин» спеціальностей:

  - «Видобування корисних копалин (за способами видобування)»;

  - «Обладнання для видобування та переробки корисних копалин (за способами видобування та видами корисних копалин)»; 

  - «Видобування та акумулювання шахтного метану».

Заслухавши та обговоривши доповідь Дашковської О.В., Письменкової Т.О. та Салова В.О. «Сучасні тенденції розвитку вищої освіти (за матеріалами Міжнародного семінару “Реалізація НРК та оцінювання компетенцій в Україні”)» Комісія констатувала, що:

- формування документів за новими формами відповідно до наказу МОН України від 23 березня 2012 р. № 384 не враховує впровадження в системі вищої освіти України Національної рамки кваліфікацій, ЄКТС, компетентнісного підходу до проектування вищої освіти та Європейських рекомендацій та стандартів щодо забезпечення якості освіти;

- регламентація форм деяких документів блокує автономність вищих навчальних закладів.

Наприкінці засідання члени Комісії запропонували надати в Департамент вищої освіти МОН України аналіз нових форм документів, обґрунтування необхідності корегування форм, зразки форм документів, що враховують вимоги часу.

ІАЦ НГУ


До списку

© 2006-2021 Інформація про сайт