Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
26.12.2014

ІННОВАЦІЙНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОГО ВНЗ

У залі засідань вченої ради 25 грудня відбувся звіт ректора Державного вищого навчального закладу "Національний гірничий університет" академіка НАН України Геннадія Григоровича Півняка про результати роботи за 2014 рік та про завдання на наступний рік.

Сьогодні, як і багато років поспіль, незважаючи на складні часи в Україні, наш колектив виявляє високу активність в усіх сферах діяльності. Яскраво і сконцентровано це показав у своїй доповіді наш ректор. Чітко і цікаво виклав він основні підсумки діяльності в розділах Звіту: інноваційні результати діяльності НГУ за 2014 рік; загальна характеристика НГУ; основні показники діяльності НГУ; показники виконання Програми розвитку НГУ (результати за 2014 рік / прогноз на 2015 рік; структура підготовки фахівців НГУ; університет у міжнародних та національних рейтингах; освітня діяльність; науково-інноваційна діяльність; міжнародна діяльність; гуманітарна сфера; реалізація молодіжної політики; досягнення якості підготовки фахівців.; діяльність Центру соціологічного аудиту; фінансово-господарська діяльність; соціальний захист; науково-педагогічна діяльність ректора).

Як зазначив Геннадій Григорович, часи випробування для кожного, хто живе університетським життям, життям України, сповнені хвилювання, але ми все робимо, аби вистояти і розвиватися далі. Основний зміст діяльності університету спрямовано на інновації, тому і результати ми можемо назвати інноваційними. Зазначимо деякі з них :

За рейтингом «Топ-200 Україна» (2014 р.) Національний гірничий університет посів: 7 місце серед ВНЗ України; 4 місце серед технічних університетів України; 1 місце серед ВНЗ Дніпропетровського та Південного регіонів.

У світовому рейтингу Web-представництва вищих навчальних закладів “Webometrix” університет посів 13 місце серед ВНЗ України; 2 593 місце серед університетів світу (покращення на 5 609 позицій).

Університет досяг високого визнання: отримав Диплом МОН України «За активну профорієнтаційну роботу серед молоді», Диплом МОН України «За презентацію досягнень в інноваційній модернізації національної освіти на міжнародних виставках з питань освіти».

НГУ здійснює підготовку фахівців з 18 галузей знань (майже 40 % усіх галузей знань України) за 31 напрямом і 51 спеціальністю.

Особливо важливо, що акредитовано 3 напрями підготовки та 6 спеціальностей й ліцензована «Військова підготовка студентів».

Розпочата підготовка студентів за новою спеціальністю «Обробка природного каміння» напряму «Переробка корисних копалин».

Успішно працюють три авторизованих навчальних центри з технологій Solid Works, DelCAM та АСКОН МОН України, що сприяє адаптації випускників до умов сучасного світового виробництва.

Постійно оновлюється сайт бібліотеки, електронний каталог налічує 600 тис. записів (95 % традиційного каталогу), введено 50 тис. записів, репозиторій – понад 18 тисяч документів, кількість звернень до репозиторію – більше 600 тис.

Продовжується навчальний процес на базі НГУ за міжнародною магістерською програмою «Прогресивні технології розробки мінеральних ресурсів» на базі університету спільно з Монтан-Університетом (Австрія) та ТУ «Фрайберзька гірнича академія» (Німеччина).

Успішно реалізується освітня класична МВА-програма спільно з Франклін Університетом (Колумбус, США).

Забезпечено фінансування наукових досліджень на рівні 9,5 млн. грн.

Державну премію України в галузі науки і техніки 2014 р. присуджено колективу науковців за участі професорів Сдвижкової О.О. та Курінного В.П.

Стипендіатами Кабінету Міністрів України стали доценти Ложников О.В., Чеберячко Ю.І., Расцвєтаєв В.О.

Переможцями конкурсу за стипендіальною програмою ім. Лейна Кіркланда на стажування у ВНЗ Польщі стали доцент кафедри прикладної економіки Авдющенко А.С. та асистент кафедри підземної розробки родовищ Тимошенко Є.В.

Переможцем конкурсу за стипендіальною програмою Вишеградського фонду на стажування у ВНЗ Польщі стала аспірант кафедри прикладної економіки Марія Різун.

На базі НГУ формується інформаційна платформа проектів програми ЄС «Горизонт 2020» за участю технічних університетів України та Польщі.

У міжнародному видавництві CRC Press/Balkema Taylor&Francis Group (Нідерланди) щорічно виходять англомовні монографії науковців університету з проблем гірництва, електроенергетики та ІТ-індустрії.

Реалізовано пілотний проект – створення Інституту міжнародних освітньо-наукових програм з метою підвищення якості освіти і розширення прикладних наукових досліджень, що дозволяє університету систематизувати і суттєво розширити кількість отриманих грантів, проектів, програм.

Університет став співвиконавцем 8 міжнародних наукових проектів, 21 освітніх проектів, 40 міжнародних програм отримав визнані інноваційні розробки, що впроваджуються в економіку України.

В обговоренні Звіту ректора взяв участь представник Дніпропетровської обласної адміністрації, директор департаменту освіти і науки Олександр Демчик, який зазначив, що НГУ став відомим у світі завдяки високому професіоналізму й активності колективу під керівництвом такого досвідченого ректора як Г.Г. Півняк.

Декан ММФ С.В. Фелоненко серед інших сторін діяльності виділив проблему забезпечення студентів можливістю проведення практики на профільних підприємствах.

Професор В.Г. Симоненко наголосив на позитивних взаємовідносинах трудового колективу і профкому НГУ, зокрема, оголосив суми, витрачені на прибдання путівок, проведення студентських конкурсів, на допомогу працівникам ВНЗ. Він високо оцінив діяльність колективу і ректора НГУ.

Завідувач кафедри перекладу, професор Т. Ю. Введенська зазначила, що цей рік був особливо успішним для кафедри, яка має своєрідний рекорд із захисту дисертацій – за три місяці їх захищено чотири.

Голова ради студентів Олександр Кириченко відзначив, що цього року наші студенти зробили чимало добрих справ, зокрема, це збір коштів для АТО, допомога біженцям, спортивні перемоги. Він також подякував ректору за підтримку студентських ініціатив.

Науково-педагогічна діяльність ректора отримала високу оцінку колективу. Геннадій Григорович як керівник і науковець – активний і цілеспрямований, з незмінно оптимістичним поглядом у майбутнє університету, що підтверджує вироблена днями нова «Стратегія розвитку Державного вищого навчального закладу "Національний гірничий університет".

У заключному слові Геннадій Григорович подякував за це колегам і зауважив, що Консолідація українського суспільства є єдиною основою збереження Української держави та її подальшого цивілізаційного розвитку. У цьому важливому процесі надзвичайно актуально розвивати ті складові патріотичного виховання молоді, які формують почуття гордості за свою країну, відповідальність за державу, особисту причетність до її долі, бажання змінити життя на краще. Базовий чинник – все залежить тільки від нас – ключ до успіху динамічного розвитку університету.

ІАЦ НГУ

Фото Альони Леонович, відеостудія «Юність»


До списку

© 2006-2021 Інформація про сайт