Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
29.08.2014

Академік НАН України Геннадій Півняк: «Демократичні зміни в Україні і прогрес у вітчизняній освіті можуть активно розвиватися за умови миру і єдності на нашій землі»

У Національному гірничому університеті відбулася нарада науково-педагогічних працівників, учасники якої проаналізували результати діяльності ВНЗ за минулий рік і поставили завдання на новий навчальний 2014/15 рік.

Нараду відкрив ректор НГУ академік НАН України Геннадій Півняк, який сказав, що у зв’язку з гострою політичною ситуацією в Україні в діяльність університету вносяться додаткові аспекти і треба наперед продумувати, як буде діяти ВНЗ в тій чи іншій ситуації. Геннадій Григорович зазначив, що демократичні зміни в Україні можуть активно розвиватися, коли буде мир і єдність на нашій землі. Принагідно ректор поінформував присутніх, що в АТО беруть участь 13 співробітників НГУ і, зокрема, назвав прізвище асистента Дмитра Кошки, який отримав поранення і наразі лікується в Обласній клінічній лікарні ім. Мечникова. За героїзм на неоголошеній війні Дмитро удостоєний нагороди – ордена ім. Богдана Хмельницького III ступеня.

Ректор також зазначив, що нарешті в української влади з’явилося розуміння важливості освіти. ВР України прийняла новий Закон «Про освіту», який розробляла робоча група М.З. Згуровського. Робота здійснювалася на засадах широкого громадського обговорення фаховими колами, представниками студентства і громадськими організаціями, що репрезентують різні думки і настрої суспільства. Активну участь у розробці Закону взяла група освітян НГУ, всі положення законопроекту приймалися шляхом консенсусу. Таким чином, можна передбачати його підтримку суспільством, що забезпечить успішну реформу вищої освіти, проведену Урядом України.

Перший проректор НГУ професор Петро Пілов підбив підсумки діяльності НГУ у 2013/14 р.р. Основні тези його доповіді:

*Загалом акредитовано за ІІ рівнем 100% напрямів, а за ІІІ рівнем – 97,7% спеціальностей.

*Контингент студентів НГУ складає 14 117 осіб разом з технікумами (тільки в НГУ – 10 854). На денній формі навчаються 10 854 студентів разом з 103 іноземцями; на заочній формі – 4 074, на вечірній – 271.

* Абсолютна успішність складає 74,1%.

*У навчальному процесі задіяно 1707 комп’ютерів.

*завантаженість аудиторій головного корпусу – 12-16 годин на добу.

Багато інформації про наукову роботу почули учасники наради від проректора з науки професора члена-кореспондента НАН України Олександра Бешти. Приміром, на здобуття Державної премії в галузі науки і техніки представлено дві роботи, а на здобуття Премії Президента для молодих вчених – три роботи.

- Вчені університету у 2014 році виконують 37 науково-дослідних робіт загальним обсягом фінансування 9573,1 тис. грн., з них 5796, 4 тис. грн.. становить державний бюджет (60,5%) і 3776,1 тис. грн.. – за госпдоговорами (39%), - зазначив Олександр Бешта. – Продовжується плідна співпраця провідних вчених НГУ у рамках підписаної корпоративної угоди із ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля». Колектив фахівців виконує 5 НДР з обсягом фінансування 670,2 тис. грн. на замовлення компанії. У Держпатент України підготовлено і направлено 45 заявок на передбачені винаходи, у тому числі 37 – за участю аспірантів і студентів. Одержано 40 патентів України. Підтримуються чинними 437 патентів в Україні та Росії.

Олександр Бешта поінформував учасників наради також про розвиток міжнародної наукової співпраці у 2013/14 навчальному році.

З доповіддю «Національний гірничий університет: стан і перспективи розвитку міжнародної діяльності виступив проректор з міжнародних зв’язків професор Олександр Шашенко, який зазначив, що, на жаль, не всі кафедри мають сталі відносини з закордонними партнерами, але кількість і результативність міжнародних заходів (вітчизняних і закордонних) збільшилася на 20%.

- Нашими основними партнерами є Німеччина, Польща, США, Казахстан, хоча ми активно розвиваємо зв’язки із Австрією, Норвегією, Швецією, Канадою, Францією, Великою Британією, країнами Прибалтики, - зазначив промовець.

Левову частку доповіді О.М. Шашенко присвятив міжнародним проектам і участі в них співробітників і студентів НГУ, зокрема, трьом проектам програми ТЕМПУС, ЕРАЗМУС+, МВА спільно з Франклін університетом тощо.

Виступаючі – директор МІБО доцент Олександр Азюковський , професор кафедри ПРР Олександр Кузьменко, завкафедри гірничої механіки професор Володимир Самуся – поділилися пропозиціями і планами щодо удосконалення роботи НГУ.

З доповіддю «Основні завдання університету на 2014/15 навчальний рік» виступив ректор Геннадій Півняк.

Учасники серпневої наради професорсько-викладацького складу НГУ прийняли рішення і визначили, що наступний навчальний рік буде роком інтенсивної імплементації Закону України «Про вищу освіту» й напруженої роботи, пов’язаної з економічними негараздами в країні. Актуальним і надважливим завданням колективу університету повинна стати активна участь у цих процесах як на рівні держави, так і на рівні університету.

У РІШЕННІ висвітлені завдання для всіх сфер діяльності НГУ у новому навчальному році. У навчальній діяльності та гуманітарній складовій освіти:

* докорінна зміна технології навчання з більш високим ступенем використання інформаційних технологій і досконалим інформаційно-методичним забезпеченням, розвиток та впровадження технологій дистанційній освіти й створення сучасного контенту для забезпечення підготовки сучасних фахівців високої якості;

* забезпечення глибокої інтеграції освіти, науки та виробництва (виконання лабораторного практикуму, курсового і дипломного проектування, перегляд термінів практик і тематик дипломного проектування);

* підвищення якості викладацького складу, особливо молодих викладачів (поновлення роботи курсів для молодих викладачів, підвищення кваліфікації повинно стати дієвим, регулярним та контрольованим, реальне стажування на виробництві);

* оптимізація навчального процесу на основі нових технологій навчання з метою скорочення навантаження викладача до 600 годин на рік;

* створення реально діючої системи університетського контролю якості освіти;

* значне розширення наукової та інноваційної діяльності, забезпечення її інтеграції з освітою при активній участі студентів, викладачів, науковців;

* естетичне виховання, зміцнення психологічного здоров’я молоді, розвиток її патріотичних настроїв;

* реалізація творчих наукових розробок у рамках студентського наукового товариства НГУ, програми «Завтра UA», численних регіональних, всеукраїнських та міжнародних проектів;

* широке залучення молоді до розробки та втілення інноваційних проектів;

* участь студентства у практичному втіленні наукових розробок університету в реальні сектори економіки країни;

* розвиток студентських ініціатив з вирішення проблем університету: ефективний сайт, профорієнтаційне інформування, проектний менеджмент, результативний маркетинг наукової й освітньої діяльності, економія електро- та теплової енергії, екологія приміщень та життєвого простору, збереження здоров’я і життя.

* нагальна розробка спеціальних заходів та резервних технологій навчання на період економічної й енергетичної кризи в країні.

У міжнародній діяльності:

* реалізація системи отримання студентами НГУ вищої освіти за програмами «Подвійний диплом» та захисту дисертаційних робіт (подвійне наукове керівництво);

* подальша участь у роботі Всесвітнього Форуму університетів ресурсів зі сталого розвитку та подальша реалізація підготовки магістрів в межах Міжнародного університету ресурсів (напрям "Гірництво") за участю НГУ, ТУ "Фрайберзька гірнича академія", Монтан-Університету;

* подальше збільшення чисельності студентів, молодих вчених, направлених на навчання (стажування) до закордонних університетів та компаній;

* збільшення публікації наукових робіт у міжнародних виданнях з високим індексом цитування та участь у роботі міжнародних симпозіумів, конференцій; проведення на базі НГУ престижних міжнародних наукових форумів;

* залучення іноземних інвесторів та компаній до реалізації наукових результатів, отриманих вченими гірничого університету; опрацювання програм спільних проектів з міжнародними інноваційними фондами; пошук джерел фінансування відповідних програм, конференцій тощо; виконання НДР на замовлення, що поступають від закордонних установ;

* організація магістерської підготовки «Environmental Engineering» та забезпечення діяльності Регіонального профільного Центру добровільної екологічної сертифікації у виробничій сфері (спільно з Бранденбурзьким технічним університетом);

* подальший розвиток зв’язків з університетами Республіки Казахстан шляхом участі в реалізації грантових програм, організації стажувань та практики;

* реалізація англомовних магістерських програм за напрямами: «Гірництво», «Підземне будівництво», «Геомеханіка», «Економіка і менеджмент», «Електротехніка», «Екологія», «Технології сталого розвитку територій».

За великі успіхи у роботі ректор Геннадій Півняк вручив медалі університету, подяки й грамоти низці співробітників НГУ.

Валентина Шабетя, ІАЦ НГУ

фото Володимира Корінного та Альони Леонович (відеостудія "Юність" НГУ)


До списку

© 2006-2021 Інформація про сайт