Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
16.06.2014

Навчаємося у формі ділової гри оn-line!

З метою забезпечення організаційної єдності і взаємозв’язку всіх ланок системи безперервної освіти, що задовольняє прагнення людини до самоосвіти на будь-якому етапі її життя в контексті входження України до єдиного Європейського освітнього простору, Дніпропетровська міськрада розпочинає на базі Міжгалузевого інституту безперервної освіти НГУ новий освітній проект з дистанційної освіти (http://bc.dniprorada.gov.ua/uk/distantsijne-navchannya/pidvishchennya-kvalifikatsiji). 

On-line освіта забезпечує високий рівень доступності широких верств населення до якісних освітніх послуг. Вона виступає одним з найважливіших соціально-педагогічних факторів, відображає сучасну тенденцію побудови цілісної системи, спрямованої на розвиток особистості протягом усього життя, і є умовою соціального прогресу. Короткотермінові освітні послуги (тренінги) є ефективним засобом, що забезпечує актуальний рівень підготовки фахівців в умовах динамічних змін на ринку праці.

У формі ділової гри, що орієнтована на прийняття управлінських рішень в умовах невизначеності, конкуренції та кризових ситуацій, учасникам пропонується створити і розвивати діяльність підприємства на прикладі готельного комплексу. Навчання здійснюється у форматі дистанційної освіти з on-line доступом до освітніх ресурсів (http://do.nmu.org.ua/).

За результатом навчання розвиваються такі навички та вміння

- підприємницьке бачення;

- здатність до підприємницького ризику;

- поділ функціональних ролей і організація командної роботи;

- розрахунок ринкової ціни активів;

- розрахунок оптимальної ціни позикового капіталу (ставки кредиту);

- вибір тактики ведення ділових переговорів;

- визначення точки беззбитковості;

- фінансового менеджменту;

- контролю доходів і витрат;

- формування культури ефективності

Запрошуємо всіх бажаючих до участі в новому освітньому проекті з дистанційної освіти!

Інформація надана Міжгалузевим інститутом безперервної освіти НГУ


До списку

© 2006-2021 Інформація про сайт