Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Міжнародний проект Post-mining

На базі підписаного Меморандуму в рамках Міжнародного університету ресурсів (МУР) впроваджена розробка наукового проекту з проведення спільних досліджень у галузі комплексного соціально-економічного розвитку депресивних регіонів з тривалим масштабним проведенням гірничих робіт (Post-mining).
Опис проекту. Post-mining, як напрям діяльності має своєю метою вирішення соціальних, екологічних та економічних проблем, що виникають у зв'язку із закриттям гірничодобувного підприємства. На державному рівні ці проблеми об'єднані загальною назвою «проблеми депресивних регіонів».
Структурно post-mining являє собою комплекс окремих бізнес-проектів, реалізація яких: а) прив'язана до майнових фондів та енергетичного потенціалу шахти; б) заснована на інноваційних технологіях в галузі гірничої справи, альтернативної вітрової, сонячної та геотермальної енергетики, рециклінгу матеріалів та ін; в) обумовлює створення при шахті нових підприємств, що стосуються не тільки видобутку та переробки корисних копалин, а й інших галузей економіки. Робота в напрямку post-mining актуальна і для діючої шахти, оскільки означає диверсифікацію її діяльності та підготовку безболісного переходу на стадію ліквідації в майбутньому.
Наприклад, закриття шахти обходиться власнику приблизно в 80 – 100 млн. грн. Підтримання шахти в режимі водовідливу – в 15 – 20 млн. грн. щорічно. Використовуючи технологію теплових насосів, при шахті можна побудувати сучасне тепличне господарство з виробництва овочевої продукції. Використовуючи сучасні технології очищення і фільтрації води, можна створити водоочисної комплекс з виробництва бутильованої питної води. Порожнечі гірських виробок з наявними підйомними технологіями і комунікаціями можуть бути обладнані під складські сховища. Також можуть бути розглянуті проекти з впровадження відповідних технологій та використання енергії вітру і сонця.
У сумі перераховані бізнес-проекти можуть не тільки покрити зазначені вище витрати, але й вивести збиткове підприємство на певний рівень рентабельності.
Таким чином, post-mining підхід дозволяє розглядати не тільки внутрішній ефект від впровадження технології для промислових цілей, але й ефект від її використання для виробництва іншої продукції широкого споживання і надання послуг на ринках, не пов'язаних з вугільною промисловістю. Також новостворювані підприємства при шахті вирішують питання з працевлаштуванням місцевого населення, викликають інтерес у молоді залишатися і працювати або ж висувати підприємницькі ініціативи. При певної державної підтримки таких «похідних» підприємств, системи податкових пільг для них, можуть бути сформовані спеціальні фонди на екологічне відновлення територій.

© 2006-2022 Інформація про сайт