Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Гірничий інститут

Директор Гірничого інституту – Бузило Володимир Іванович, доктор технічних наук, професор кафедри підземної розробки родовищ, заслужений працівник освіти України, заслужений професор НГУ.

Контакти: тел.: (0562) 47-35-66
E-mail: BuziloV@nmu.org.ua


Інститут заснований у 2011 році на базі Гірничого факультету. Мета створення інституту подальше підвищення організації навчальної, виховної, науково-методичної роботи та наукових досліджень, а також розширення співробітництва з провідними українськими та закордонними університетами, інститутами, промисловими підприємствами та організаціями в галузі розробки родовищ корисних копалин. 


До складу Гірничого інституту входять:

 • Гірничий факультет
 • Навчально-науково-виробничий комплекс "Вугілля"
 • Центр Екобезпека
 • Навчально-науково-виробничий комплекс "Безпека"
 • Українсько-польський науково-освітній центр радикальних технологій
 • Українсько-турецький науково-освітній центр "Гірнича справа"
 • Лабораторія рудникового транспорту
 • Лабораторія Екобіотехнологій.
 • Навчальна і наукова робота ведеться 7 кафедрами. Підготовка бакалаврів, спеціалістів та магістрів здійснюється за 2 напрямами та 11 спеціалізаціями.

  Підготовка науково-педагогічних кадрів ведеться через аспірантуру та докторантуру.

  Основні напрямки наукової діяльності інституту: 

   • Розробка вугільних родовищ методом підземної газифікації вугілля на основі керування термохімічними процесами та комплексного використання продуктів газифікації вугілля;

  • Комп'ютерна технологія прогнозу геомеханічних процесів у гірському масиві;

  • Технологія підземної розробки родовищ у складних гірничо-геологічних умовах з геодинамічними полями;

  • Комп'ютерне моделювання виробничих процесів гірничих підприємств;

  • Теоретичне обгрунтування та розробка прогресивних методів виробництва відкритих гірничих робіт;

  • Розробка ресурсозберігаючих технологій видобутку мінеральної сировини;

  • Створення нових типів вибухових речовин і технологія дроблення скельних гірських порід;

  • Дослідження аеродінаміки і теплових режимів гірничих виробок шахт;

  • Управління шахтними вентиляційними та дегазаційними системами;

  • Протиаварійний захист шахт та ліквідація аварій;

  • Адаптація засобів транспортування та методів діагностики основного вантажопотоку до сучасних умов виробництва вугільних і рудних шахт;

  • Дослідження навантажувальних машин і самохідного устаткування рудних шахт;

  • Геомеханічне обгрунтування технологічних схем видобутку, акумулювання, транспортування та утилізації метану вугільних родовищ;

  • Екологічна безпека та ресурсозбереження у гірничо-металургійному комплексі;

  • Розробка біотехнологічних методів захисту та відновлення стану об'єктів навколишнього середовища;

  • Розробка технологій вилучення корисних компонентів з промислових та побутових відходів.

  © 2006-2022 Інформація про сайт