Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Юридичний факультет
 

  Декан факультету – Грищак Сергій Вікторович , кандидат технічних наук, доцент кафедри державного права та управління. Юридичний Факультет Державний ВНЗ "Національний гірничий університет" був заснований в 2001 році. 

Контакти: Тел.: +38 (0562) 46-63-62 
E-mail: GrischakS@nmu.org.ua
Деканат: 10 корпус,ауд. 309До складу факультету входить 5 кафедр:

 • Кафедра історії і політичної теорії
 • Кафедра філософії
 • Кафедра цивільного та господарського права
 • Кафедра конституційного та адміністративного права 
 • Кафедра кримінального права та кримінології
 • Про факультет:

 • Останні новини на юридичному факультеті
 • Історія створення та дозвільні документи юридичного факультету
 • Матеріальне, кадрове та інформаційне забезпечення підготовки студентів на юридичному факультеті
 • Міжнародні відносини юридичного факультету та зарубіжні школи гірничого права
 • Виробничі та регіональні зв'язки юридичного факультету  
 • Особливості юридичної освіти в ДВНЗ "Національний гірничий університет"
 • Підготовка фахівців ведеться за напрямами:


  Напрям 6.030401 - Правознавство

  Спеціальність 7.03040101 - Правознавство


  Спеціальність 8.18010021 Педагогіка вищої школи

  Юридичний факультет Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет» починаючи з 1997 р., на підставі ліцензії МОН України, готує фахівців, які спеціалізуються у таких важливих для держави правових напрямах, як гірниче, геологічне, екологічне, земельне, гемологічне, ядерне, транспортне, енергетичне право тощо.

  ДВНЗ «НГУ» є єдиним в Україні навчальним закладом де готуються фахівці-юристи для підприємств ПЕК, зокрема - вугільної, уранової, торф'яної, вуглепереробної та шахтобудівної галузей. Працевлаштування для цих фахівців пропонують понад 200 підприємств.

  В останнє 10-річчя правове спрямування наукових досліджень посилилося плідною співпрацею з провідними юридичними факультетами, академічними, громадськими, державними установами серед яких Генеральна прокуратура України, Вища Рада юстиції України, Міністерство юстиції України, Гельсінський фонд справ людини тощо. Зокрема, щорічно в ДВНЗ «НГУ» проводиться Міжнародна науково-практична конференція „Еколого-правові та соціально-правові проблеми розвитку гірничодобувної галузі", та міжнародний круглий стіл «Актуальні проблеми екологічного права», в яких приймають участь визнані фахівці права з Білорусі, Російської Федерації та України, де розглядаються новітні доктрини екологічного права, актуальні проблеми екологічної відповідальності, правових аспектів екологічної безпеки.

  Весною 2009 року юридичний факультет ДВНЗ «НГУ» прийнято членом Євразійської Асоціації правничих шкіл та правників.

  Фахівці факультету готували матеріали для Конституційного Суду України в процесі підготовки до розгляду справи щодо користування ділянками континентального шельфу Чорного моря для видобування нафтогазової сировини.

  Колектив факультету в своїй навчально-методичній та науковій діяльності постійно працює в напряму дослідження та вирішення питань забезпечення реалізації державної політики щодо правового регулювання в електроенергетичному, ядерно-промисловому та нафтогазовому комплексах.

  Сервіси

  Розклад

  Соціальні мережі

  Facebook
  YouTube

  Інформаційне партнерство

  Прес-центр
  Закон про вищу освіту
  © 2006-2023 Інформація про сайт