Dnipro University of Technology — Compliance with the Time

Державний ВНЗ «Національний гірничий університет» керуючись Законом України «Про доступ до публічної інформації» надає публічну інформацію у відповідь на інформаційний запит.

Згідно із законом публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень та інших розпорядників публічної інформації.

Запит від особи подається в довільній формі (усній, письмовій, поштою, факсом, телефоном, електронною поштою), при цьому обов’язково необхідно вказати:

  1. ім’я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;
  2. опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);
  3. підпис і дату.

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на одержання публічної інформації особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм:

форма запиту від фізичної особи;

форма запиту від юридичної особи;

форма запиту від об’єднань громадян;

форма електронного запиту.

Поштова адреса Державного ВНЗ «Національний гірничий університет» для подання інформаційного запиту:

м. Дніпропетровськ, просп. Карла Маркса, 19, 49005, відповідальній особі з питань запитів на інформацію (на конверті бажано вказувати «Публічна інформація»);

телефон: (056) 744-62-11

факс: (056) 744-62-11

електронна пошта: nmu@nmu.org.ua


Положення про доступ до публічної інформації у Державному ВНЗ "Національний гірничий університет"


Закон про доступ до публічної інформації

Закон про інформацію

© 2006-2020 Інформація про сайт