Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Підготовку студентів з спеціальності 8.05030101 "Розробка родовищ та видобування корисних копалин (за способом видобування)" виконують такі кафедри:
© 2006-2020 Інформація про сайт