Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


 

П Р А В И Л А    П Р И Й О М У

до Докучаєвського гірничого технікуму

Державного вищого навчального закладу

«Національний гірничий університет»

в  2015  році

 

Провадження освітньої діяльності Докучаєвським гірничим технікумом Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет» здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України – АЕ за № 458478 від 28.07.2015 р. Термін дії ліцензії до 01.07.2023 р. 

Правила прийому (далі – Правила) розроблені Приймальною комісією Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет» (далі – приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2015 році (далі – Умов прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1172 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1390/26167.


І. Загальні положення
ІІ. Вимоги до рівня освіти вступників
ІІI. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання
ІV. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів
V. Організація і проведення конкурсу
VI. Участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти
VII. Проведення вступних екзаменів та фахових випробувань
VIIІ. Цільовий прийом до ДГТ Державного ВНЗ «НГУ»
ІХ. Зарахування за співбесідою
X. Зарахування поза конкурсом
XІ. Право на першочергове зарахування
XIІ. Формування та оприлюднення списку вступників, рекомендованих до зарахування
XIІІ. Надання рекомендацій для зарахування
XIV. Реалізація права вступників на вибір місця навчання
XV. Коригування списку рекомендованих до зарахування
XVІ. Наказ про зарахування
XVIІ. Зарахування до ДГТ Державного ВНЗ «НГУ» на звільнені місця протягом перших днів навчання та зберігання робіт вступників
XVIІI. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до вищих навчальних закладів

Додаток 1
Додаток 2
Додаток 3
Додаток 4
Додаток 5
Додаток 6.1
Додаток 6.2
Додаток 7
Додаток 8
Додаток 9
 
© 2006-2019 Інформація про сайт