Національний гірничий університет — відповідність Часу

ПРОГРАМИ

Додаткового вступного фахового екзамену за спеціальностями: 


Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка
Код спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки

Галузь знань 03 Гуманітарні науки
Код спеціальності 035 Філологія
Германські мови та літератури (переклад включно)

Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки
Код спеціальності 051 Економіка 

Галузь знань 10 Природничі науки 
Код спеціальності 101 Екологія


Галузь знань 18 Виробництво та технології 

Галузь знань 19 Архітектура та будівництво 

Галузь знань 26 Цивільна безпека 

Галузь знань 27 Транспорт
Код спеціальності 275 Транспортні технології
275.03 Транспортні технології на автомобільному транспорті

© 2006-2018 НГУ Інформація про сайт