Національний гірничий університет — відповідність Часу

ПРОГРАМИ

1) Програма вступного іспиту з іноземної мови для вступу та навчання за ступенем "Магістр" 


2) Вступного фахового екзамену за спеціальностями: 


Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка
Код спеціальності 011 Освітні/педагогічні науки
Педагогіка вищої школи
Менеджмент освіти


Галузь знань 03 Гуманітарні науки
Код спеціальності 035 Філологія
Германські мови та літератури (переклад включно)

Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки
Код спеціальності 051 Економіка 
Спеціалізації:
Економічна кібернетика
Економіка природокористування
Економіка та організація бізнесу
Економіка підприємства

Галузь знань 07 Управління та адміністрування
Код спеціальності 071 Облік і оподаткування
Облік і аудит

Код спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування
Фінанси і кредит

Код спеціальності 073 Менеджмент 

Код спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
Спеціалізації: 
Підприємництво
Міжнародний бізнес 

Галузь знань 08 Право
Код спеціальності 081 Право
Право


Галузь знань 10 Природничі науки 
Код спеціальності 101 Екологія
Екологія та охорона навколишнього середовища

Код спеціальності 103 Науки про Землю 
Спеціалізації:
Геологія
Гідрогеологія
Геофізика

Галузь знань 12 Інформаційні технології 
Код спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення
Програмне забезпечення систем

Код спеціальності 122 Комп’ютерні науки 
Спеціалізації:
Інформаційні управляючі системи та технології (за галузями)
Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг

Код спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія
Комп’ютерні системи та мережі

Код спеціальності 124 Системний аналіз
Системний аналіз і управління

Код спеціальності 125 Кібербезпека 
Кібербезпека

Галузь знань 13 Механічна інженерія 
Код спеціальності 131 Прикладна механіка
Технології машинобудування

Код спеціальності 133 Галузеве машинобудування
Гірничі машини та комплекси

Галузь знань 14 Електрична інженерія 
Код спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 
Комп’ютеризовані системи управління та автоматика

Код спеціальності 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Метрологія та вимірювальна техніка

Галузь знань 17 Електроніка та телекомунікації 
Код спеціальності 172 Телекомунікації та радіотехніка
Телекомунікаційні системи та мережі

Галузь знань 18 Виробництво та технології 
Код спеціальності 183 Технології захисту навколишнього середовища 
Технології захисту навколишнього середовища 

Код спеціальності 184 Гірництво

Спеціалізації:
Будівельна геотехнологія та геомеханіка
Вибухові технології та матеріали
Збагачення корисних копалин
Якість, стандартизація та сертифікація мінеральної сировини
Буріння свердловин
Маркшейдерія
Підземна розробка родовищ
Інжиніринг гірництва
Гірничотранспортні системи та гірнича логістика
Охорона праці
Відкрита розробка родовищ
Енергомеханічні комплекси гірничих підприємств

Код спеціальності 185 Нафтогазова інженерія та технології   

Галузь знань 19 Архітектура та будівництво 
Код спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія
Спеціалізації:  

Галузь знань 26 Цивільна безпека 
Код спеціальності 263 Цивільна безпека 
Спеціалізації: 

Галузь знань 27 Транспорт 
Код спеціальності 275 Транспортні технології (автомобільний)
Організація перевезень і управління на транспорті
 
© 2006-2018 НГУ Інформація про сайт