Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Список кафедр НГУ за алфавітом

Майже кожна кафедра має на своїй сторінці розділ "Студентам", радимо завітати!!!


 • Кафедра автоматизації і комп'ютерних систем
 • Кафедра автомобілів і автомобільного господарства
 • Кафедра аерології і охорони праці
 • Кафедра безпеки інформації та телекомунікацій
 • Кафедра будівельної, теоретичної та прикладної механіки
 • Кафедра будівництва і геомеханіки
 • Кафедра вищої математики
 • Кафедра відкритих гірничих робіт
 • Кафедра відновлюваних джерел енергії
 • Кафедра військової підготовки
 • Кафедра геодезії
 • Кафедра геоінформаційних систем
 • Кафедра геології та розвідки родовищ корисних копалин
 • Кафедра геофізичних методів розвідки
 • Кафедра гідрогеології та інженерної геології
 • Кафедра гірничих машин та інжинірингу
 • Кафедра гірничої механіки
 • Кафедра екології
 • Кафедра економіки підприємства
 • Кафедра економічного аналізу та фінансів
 • Кафедра економічної кібернетики та інформаційних технологій
 • Кафедра економічної теорії та основ підприємництва
 • Кафедра електропривода
 • Кафедра загальної та структурної геології
 • Кафедра збагачення корисних копалин
 • Кафедра іноземних мов
 • Кафедра історії і політичної теорії
 • Кафедра конституційного та адміністративного права
 • Кафедра кримінального права і кримінології
 • Кафедра маркетингу
 • Кафедра маркшейдерії
 • Кафедра менеджменту виробничої сфери
 • Кафедра метрології та інформаційно-вимірювальних технологій
 • Кафедра обліку та аудиту
 • Кафедра основ конструювання механізмів і машин
 • Кафедра перекладу
 • Кафедра підземної розробки родовищ
 • Кафедра прикладної економіки
 • Кафедра програмного забезпечення комп'ютерних систем
 • Кафедра систем електропостачання
 • Кафедра системного аналізу та управління
 • Кафедра техніки розвідки родовищ корисних копалин
 • Кафедра технології гірничого машинобудування
 • Кафедра транспортних систем і технологій
 • Кафедра управління на транспорті
 • Кафедра фізики
 • Кафедра фізичного виховання
 • Кафедра філософії
 • Кафедра хімії
 • Кафедра цивільного і господарського права
 • © 2006-2020 Інформація про сайт