Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
25.06.2011

Зустріч-нарада ректорів університетів – членів Міжнародного університету ресурсів (IUR)


nf_110117_1.jpg

nf_110117_2.jpg


Міжнародні освітні зв’язки НГУ розвиваються з урахуванням світових інтеграційних процесів та відповідно до підтримуваного Україною Болонського курсу. За період кінця ХХ – початку ХХІ ст. університет поширив участь у престижних міжнародних освітніх організаціях і започаткував Міжнародний університет ресурсів (IUR) – новітню сучасну форму міжнародного співробітництва. Високі показники міжнародної освітньої діяльності університету є результатом розвиненої інфраструктури Управління міжнародних зв’язків та ефективного менеджменту сфери зовнішньої діяльності.

 Сучасне людство стикається з такими основними проблемами, як нестача продуктів харчування, енергії, корисних копалин, погіршення екології та соціальні потрясіння (хвороби, смертність, бідність, міграція). Особливо гостро ці проблеми знайшли свій прояв на територіях, де тривалий час велися гірничі роботи і які згідно українського законодавства визнані депресивними внаслідок відсутності перспектив соціально-економічного розвитку. Таким чином, сотні тисяч квадратних кілометрів промислових територій України (Донбас, Кривбас) стали не придатними для життя й подальшого розвитку. Це завдає економічної, соціальної, екологічної шкоди для України.

Проте, порушена внаслідок масштабних гірничих робіт літосфера Землі призвела до неконтрольованих гідрогеологічних змін, що створює умови для проникнення небезпечного газу метану на заселені людьми поверхні та вибуху метано-повітряної суміші. Порушення структурних блоків через гірничі роботи у Кривому Розі призвело до техногенного землетрусу силою 4 бали.

Вирішення зазначеної проблеми називається пост-майнінг (post-mining).  Це – своєрідний виклик у першу чергу навчальним установам, оскільки потребує принципово нових стандартів щодо підготовки гірничих інженерів та проведення досліджень. Тому Міжнародний університет ресурсів, як об’єднання вишів гірничого профілю різних країн, має навчальну й наукову місію.

На зміну вузькій спеціалізації приходить комплексний підхід підготовки фахівців. Сучасний гірничий інженер повинен розумітися не тільки на своїй спеціальності, а й сприймати її у комплексі екологічних, соціальних і економічних знань. Це можливо тільки шляхом інтеграції навчальних планів різних спеціалізованих освітніх установ та міждисциплінарного  підходу у навчанні. Наукова місія МУР полягає у отриманні нових комплексних знань щодо оптимальної реабілітації та соціально-економічного розвитку депресивних регіонів шляхом обґрунтування та створення потужних енерго-промислово-сільськогосподарських комплексів. Такі проекти можливі при умові інноваційних технологічних рішень та згуртування довкола проблеми пост-майнінга вчених різних наукових напрямків.

Саме плани спільних дій та механізми реалізації навчальної й наукової місії обговорюватимуться на зустрічі представників вищих навчальних закладів-членів МУР у Національному гірничому університеті. У рамках Міжнародного університету ресурсів (МУР) освітнього проекту пройде меморандум з підготовки магістрів за напрямом «гірництво», який розгляне їх підготовку, як експертів в області оцінки, видобутку, збагачення і розподілу мінеральних ресурсів, а також інженерного захисту навколишнього середовища і рекультивації земель.

У рамках встановленої спільної програми студенти повинні пройти навчання в трьох університетах-партнерах МУР впродовж 1 семестру в кожному за відповідною навчальною програмою. Для цього складається відповідна угода (learning agreement).

Учасники зустрічі: 

1. проф. Карстен Дребенштедт, головний координатор IUR, ТУ «Фрайберзька гірська академія», ФРН;

2. проф. Бернд Майер, ректор ТУ «Фрайберзька гірська академія», ФРН;

3. проф. Вольфгард Вегшайдер, ректор Університету Монтан Леобен, Австрія;

4. проф. Михайло Іванов (Санкт-Петербурзький державний гірничий інститут ім. Г.В. Плеханова (Технічний університет), РФ;

5. проф. Петро Чаю, декан гірничого факультету НТУ «Краківська гірничо-металургійна академія ім. С. Сташіца», Польща;

6. академік НАН України Півняк Геннадій Григорович, ректор НГУ;

7. проф. Пілов Петро Іванович, перший проректор НГУ;

8. проф. Шашенко Олександр Миколайович, проректор з міжнародних зв`язків НГУ;

9. проф. Бешта Олександр Степанович, проректор з наукової роботи НГУ;

10. проф. Хоменко Юрій Тимофійович, проректор з навчальної роботи НГУ;

11. проф. Рогоза Михайло Валентинович, заступник проректора з міжнародних зв`язків НГУ;

12. доц. Дичковський Роман Омелянович, заступник проректора з наукової роботи НГУ;

13. ас. Ковров Олександр Станіславович, начальник відділу міжнародних зв`язків ННЦ МС НГУ;

14. доц. Пашкевич Марина Сергіївна, начальник відділу міжнародних освітніх проектів ННЦ МС НГУ;

15. проф. Бузіло Володимир Іванович, декан ГФ НГУ;

16. проф. Усик Ігор Іванович, декан ФС НГУ;

17. проф. Іванов Олексій Борисович, директор ІЕЕ НГУ;

18. проф. Приходченко Василь Федорович, декан ГРФ НГУ;

19. проф. Шаров Олександр Іванович, директор ІЕ НГУ;

20. проф. Грищак Сергій Вікторович, декан ЮФ НГУ;

21. проф. Блохін Сергій Євгенович, декан ММФ НГУ;

22. доц. Череп Андрій Юрійович, каф. прикладної економіки НГУ;

23. ас. Шашенко Дмитро Олександрович, кафедра цивільного та державного права НГУ.До списку

© 2006-2020 Інформація про сайт