Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
30.10.2018

Відбулася конференція студентів НТУ«Дніпровська політехніка»

Нещодавно відбулася конференція студентів НТУ«Дніпровська політехніка».

На заході обговорили:
1. Затвердження звіту Голови Ради студентів за 2017-2018 навчальний рік.
2. Обрання нового складу Студентської виборчої комісії.
3. Визначення дати проведення виборів до органів студентського самоврядування.

Затвердили дату проведення виборів до органів студентського самоврядування НТУ «Дніпровська політехніка» на 2018-2019 роки – 8 листопада 2018 року. 

ПРОТОКОЛ № 1
Конференції студентів Державного вищого навчального закладу
Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»

від 25.10.2018 року (о 17:00) м. Дніпро

Присутні: 135 делегати
Реєстр зареєстрованих делегатів Конференції студентів додається.

Головуючий конференції: Архипенко Т.А.
Секретар конференції: Рутус К.А.

ГОЛОСУВАЛИ: 
“За” - 135;
“Проти” - 0;
“Утрималися” - 0.
Лічильна комісія:
Пересада В.М.; Летка М.В.; Купрієнко В.Є..

ГОЛОСУВАЛИ: 
“За” - 135;
“Проти” - 0;
“Утрималися” - 0.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про затвердження звіту Голови Ради студентів за 2017-2018 навчальний рік.
2. Про обрання нового складу Студентської виборчої комісії.
3. Про визначення дати проведення виборів до органів студентського самоврядування.
4. Різне.

ГОЛОСУВАЛИ: 
“За” - 127;
“Проти” - 0;
“Утрималися” - 8.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Про затвердження звіту Голови Ради студентів за 2017-2018 навчальний рік. 
Доповідає – Архипенко Т.А., яка зачитала звіт про свою діяльність на посаді в.о. Голови Ради студентів за 2017-2018 навчальний рік.

ГОЛОСУВАЛИ: 
“За” - 135;
“Проти” - 0;
“Утрималися” - 0.

ВИРІШИЛИ:
Затвердити звіт в.о. Голови Ради студентів Архипенко Т.А. за 2017-2018 навчальний рік. (додається)

2. Про обрання нового складу Студентської виборчої комісії.
Доповідає – Архипенко Т.А., яка запропонувала обрати новий склад СВК університету з числа присутніх на конференції студентів.

ГОЛОСУВАЛИ:
1. Гірничий факультет – 
Грінько Дмитро “За” - 52;
Ткач Ілля “За” - 41;
“Проти” - 0;
“Утрималися” - 42 .
2. Геологорозвідувальний факультет – 
Адам Віталій “За” - 117;
«проти» – 0, 
«утримались» - 18.
3. Електротехнічний факультет – 
Малиніна Софія “За” - 116;
«проти» – 0, 
«утримались» - 19.
4. Факультет будівництва – 
Деменко Артур “За” - 111;
«проти» – 0, 
«утримались» - 24.
5. Механіко-машинобудівний факультет – 
Бача Ілля “За” - 108;
«проти» – 0, 
«утримались» - 27.
6. Факультет менеджменту – 
Мамонова Анастасія “За” - 81;
Мартиненко Валентин “За” - 38;
«проти» – 1, 
«утримались» - 15.
7. Фінансово-економічний факультет – 
Сидоренко Владислава “За” - 69; 
Мищенко Валерій “За” - 51;
«проти» – 0, 
«утримались» - 15.
8. Юридичний факультет – 
Коваленко Руслан “За” - 74;
Буригін Богдан “За” - 51;
«проти» – 0, 
«утримались» - 10.
9. Факультет інформаційних технологій – 
Шилов Кирило “За” - 116;
«проти» – 0, 
«утримались» - 19.

3. Про визначення дати проведення виборів до органів студентського самоврядування.
Доповідає – Архипенко Т.А., яка запропонувала визначити датою проведення виборів до органів студентського самоврядування 8 листопада 2018 року.

ГОЛОСУВАЛИ: 
“За” - 73;
“Проти” - 58;
“Утрималися” - 4.

ВИРІШИЛИ:
Затвердити дату проведення виборів до органів студентського самоврядування Національного технічного університету “Дніпровська політехніка” на 2018-2019 роки – 8 листопада 2018 року.


Головуючий конференції Т.А. АРХИПЕНКО
Секретар конференції К.А. РУТУС
*******

Протокол засідання №1
Студентської виборчої комісії
Національного технічного університету
“Дніпровська політехніка”

від 29.10.2018 року м. Дніпро

Присутні 8 з 9 членів СВК: Мамонова А.; Малиніна С.; Коваленко Р.; Бача І.; Сіденко В.; Деменко А.; Адам В.; Шилов К..

Порядок денний:
1. Про обрання голови Студентської виборчої комісії.
2. Про обрання секретаря Студентської виборчої комісії.
3. Про затвердження переліку документів для кандидатів на участь в виборах.
4. Про визначення дедлайну подання заявок на участь в виборах.
5. Про визначення дати наступного чергового засідання СВК.

СЛУХАЛИ:
1. Про обрання голови Студентської виборчої комісії.
Доповідає – Деменко А. та Шилов К., які запропонували власну кандидатуру на посаду голови СВК.
ГОЛОСУВАЛИ:
1. Деменко Артур
“За” - 1;
“Проти” - 0;
“Утрималися” - 7.
2. Шилов Кирило
“За” - 6;
“Проти” - 0;
“Утрималися” -1.
ВИРІШИЛИ:
Обрати головою СВК Шилов Кирила.

2. Про обрання секретаря Студентської виборчої комісії.
Доповідає – Бача І., який запропонував себе на посаду секретаря Студентської виборчої комісії.
ГОЛОСУВАЛИ:
“За” - 6;
“Проти” - 0;
“Утрималися” - 2.
ВИРІШИЛИ:
Обрати секретарем СВК Бача Іллю.

3. Про затвердження переліку документів для кандидатів на участь в виборах.
Доповідає – Бача І., який запропонував перелік документів, які кандидати на посаду Голови Ради студентів НТУ “ДП”, голови Рад студентів факультетів та членів Вченої ради НТУ “ДП” повинні подати до СВК для реєстрації на вибори.
ГОЛОСУВАЛИ:
“За” - 8;
“Проти” - 0;
“Утрималися” - 0.
ВИРІШИЛИ:
Затвердити перелік документів кандидатів на участь у виборах:
1. заява на ім’я Голови СВК для участі у виборах;
2. характеристика кандидата;
3. копія 1 сторінки залікової книги/студентського квитка або паспорту (для студентів, у яких немає перших документів).

4. Про визначення дедлайну подання заявок на участь в виборах.
Доповідає – Бача І., який запропонував приймати заявки від кандидатів на участь у виборах до 2 листопада.
ГОЛОСУВАЛИ:
“За” - 8;
“Проти” - 0;
“Утрималися” - 0.
ВИРІШИЛИ:
Приймати документи кандидатів на участь у виборах з моменту підписання протоколу до 14:00 2 листопада 2018 року у друкованому виді, або на поштову адресу kesssha@ukr.net .

5. Про визначення дати наступного чергового засідання СВК.
Доповідає – Шилов К., який запропонував провести засідання №2 СВК 2 листопада 2018 року.
ГОЛОСУВАЛИ:
“За” - 8;
“Проти” - 0;
“Утрималися” - 0.
ВИРІШИЛИ:
Провести засідання №2 СВК 2 листопада 2018 року.


Голова СВК К. ШИЛОВ
Секретар СВК І. БАЧА
*******
     


Рада студентів НТУ «Дніпровська політехніка»

До списку

© 2006-2018 Інформація про сайт