Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Свіжевська С.А., Хазнаферова Л.О.

ПРОЦЕСНИЙ ПІДХІД ДО ВНУТРІШНЬОЇ СИСТЕМИ 

МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ ОСВІТИ

(з досвіду роботи ВНЗ різних рівнів акредитації)

Умови функціонування вищих навчальних закладів (ВНЗ) в наш час такі, що вони повинні підвищувати свою конкурентоспроможність шляхом:

 • Диверсифікації послуг;
 • Забезпечення лідерства у витратах;
 • Реформування системи управління ВНЗ;
 • Підвищення якості підготовки фахівців та ін.

Для того щоб вибудувати стратегію розвитку ВНЗ, необхідно володіти інформацією про стан ринку освітніх послуг. це відноситься і до їх кількості, і до якості, і до ціни.

Процесний підхід в ВСМО дозволяє вирішувати наступні завдання:

 • встановлення потреб і очікувань споживачів;
 • встановлення процесів і відповідальності, необхідних для досягнення цілей в сфері якості;
 • визначення необхідних ресурсів для досягнення цілей в сфері якості;
 • розробка методів для вимірювання результативності кожного процесу;
 • застосування даних цих вимірювань для визначення результативності кожного процесу;
 • визначення засобів, необхідних для попередження невідповідностей та усунення їх причин;
 • розробка і застосування процесів для постійного поліпшення ВСМО та послуг.

Використання в своїй діяльності різних інноваційний методів, в тому числі програмних засобів, таких як системи «Абітурієнт», «Деканат», «Практика студентів і підвищення кваліфікації ПВС», «Відділ кадрів», «Розподілена інформаційна система сприяння працевлаштуванню випускників установ професійної освіти » ,« Випускники та їх службове просування », «Конкуренти », а також програмних продуктів з обробки та складання звітів по маркетингових, соціологічних дослідженням, анкетування абітурієнтів, студентів, випускників, представників роботодавців, тематичні довідково-правові системи та ін. З метою підвищення конкурентоспроможності випускників на ринку праці в інституції практикуються різні форми здобуття студентами додаткової кваліфікації або другої вищої освіти.

Спільна діяльність щодо сприяння працевлаштуванню випускників проводиться деканатами, кафедрами, відділом маркетингу:

 • системний моніторинг ринку праці;
 • співпраця з регіональними та муніципальними органами виконавчої влади, провідними організаціями в плані надання робочих місць для випускників;
 • формування і постійне оновлення інформації про вакантні посади;
 • проведення та участь у нарадах з питань, пов'язаних з працевлаштуванням випускників.

Взаємодія компанії - майбутнього роботодавця та інституції здійснюється на різних рівнях: інформаційна взаємодія - інформаційна розсилка (вакансії, заходи), презентації, участь в ярмарках вакансій; базова взаємодія - проведення майстер-класів, ділових ігор, публікація статей про компанії, workshop по набору фахівців, підтримка студентських проектів та ініціатив і т.п.

У перспективі - збільшення ступеня залученості компаній в освітній і профорієнтаційний процес - включення практичних семінарів та лекцій представників компаній в навчальні курси, розвиток базових кафедр і магістерських програм.

Здійснюється збір і аналіз відгуків про якість підготовки фахівців. За відгуками роботодавців, всі випускники мають достатню теоретичну і практичну підготовку, успішно, самостійно і компетентно вирішують професійні завдання, що відповідають кваліфікаційним вимогам.

© 2006-2019 Інформація про сайт