Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

СЕРТИФІКАТИ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ


0203 Гуманітарні науки:

6.020303 Філологія (500Kb)

7.02030304 Переклад (516Kb)


0304 Право:

6.030401 Правознавство (847Kb)

7.03040101 Правознавство (910Kb)

8.03040101 Правознавство (910Kb)


0305 Економіка та підприємництво:

6.030502 Економічна кібернетика (496Kb)

7.03050201 Економічна кібернетика (521Kb)

8.03050201 Економічна кібернетика (519Kb)


6.030504 Економіка підприємства (496Kb)

7.03050401 Економіка підприємства (за видами економічної діяльності) (522Kb)

8.03050401 Економіка підприємства (за видами економічної діяльності) (521Kb)


6.030507 Маркетинг (1017Kb)

8.03050701 Маркетинг (1146Kb)


6.030508 Фінанси і кредит (492Kb)

7.03050801 Фінанаси і кредит (за спеціалізованими программами) (523Kb)

8.03050801 Фінанаси і кредит (за спеціалізованими программами) (443Kb)


6.030509 Облік і аудіт (493Kb)

7.03050901 Облік і аудіт (520Kb)

8.03050901 Облік і аудіт (876Kb)


0306 Менеджмент і адміністрування:

6.030601 Менеджмент (495Kb)


7.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності) (526Kb)

8.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності) (519Kb)


8.03060102 Менеджмент інноваційної діяльності (518Kb)


7.03060104 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності (524Kb)

8.03060104 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності (519Kb)


0401 Природничі науки:

6.040103 Геологія (491Kb)


7.04010301 Геологія (517Kb)

8.04010301 Геологія (513Kb)


7.04010302 Гідрогеологія (501Kb)

8.04010302 Гідрогеологія (497Kb)


7.04010303 Геофізика (518Kb)

8.04010303 Геофізика (514Kb)


6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування (1136Kb)

7.04010601 Екологія та охорона навколишнього середовища (1159Kb)

8.04010601 Екологія та охорона навколишнього середовища (1006Kb)


0403 Системні науки та кібернетика:

6.040303 Системний аналіз (502Kb)

7.04030301 Системний аналіз і управління (519Kb)

8.04030301 Системний аналіз і управління (515Kb)


7.04030302 Системи і методи прийняття рішень (519Kb)

8.04030302 Системи і методи прийняття рішень(500Kb)


0501 Інформатика та обчислювальна техніка:

6.050101 Комп'ютерні науки (494Kb)


7.05010101 Інформаційні управляючі системи та технології (за галузями) (1132Kb)

8.05010101 Інформаційні управляючі системи та технології (за галузями) (1117Kb)


7.05010105 Ком'ютерний еколого-економічний моніторінг (517Kb)

8.05010105 Ком'ютерний еколого-економічний моніторінг (514Kb)


6.050102 Комп'ютерна інженерія (507Kb)

7.05010201 Комп'терні системи та мережі (486Kb)

8.05010201 Комп'терні системи та мережі (487kb)


6.050103 Програмна інженерія (1142Kb)

7.05010301 Програмне забезпечення систем (1132Kb)

8.05010301 Програмне забезпечення систем (1154Kb)


0502 Автоматика та управління:

6.050201 Системна інженерія (495Kb)

7.05020101 Комп'ютеризовані системи управління та автоматика (481Kb)

8.05020101 Комп'ютеризовані системи управління та автоматика (482Kb)


6.050202 Комп'ютерні науки (498Kb)

7.05020201 Автоматизоване управління технологічними процесами (484Kb)

8.05020201 Автоматизоване управління технологічними процесами (483Kb)


0503 Розробка корисних копалин:

6.050301 Гірництво (491Kb)


7.05030101 Розробка родовищ та видобування корисних копалин (за способом видобування) (547Kb)

8.05030101 Розробка родовищ та видобування корисних копалин (за способом видобування) (541Kb)


7.05030102 Шахтне і підземне будівництво (485Kb)

8.05030102 Шахтне і підземне будівництво (487Kb)


7.05030103 Буріння свердловин (485Kb)

8.05030103 Буріння свердловин (483Kb)


7.05030104 Буріння свердловин (497Kb)

8.05030104 Буріння свердловин (493Kb)


6.050303 Переробка корисних копалин (495Kb)

7.05030301 Збагачення корисних копалин (497Kb)

8.05030301 Збагачення корисних копалин (493Kb)


0505 Машинобудування та матеріалообробка:

6.050502 Інженерна механіка (4 340Kb)

6.050503 Машинобудування (492Kb)


7.05050201 Технології машинобудування (515Kb)

8.05050201 Технології машинобудування (513Kb)


7.05050309 Гірничі машини та комплекси (1132Kb)

8.05050309 Гірничі машини та комплекси (1169Kb)


0507 Електротехніка та електромеханіка:

6.050701 Електротехніка та електротехнології (494Kb)

7.05070103 Електротехнічні системи електроспоживання (за видами) (514Kb)

8.05070103 Електротехнічні системи електроспоживання (за видами) (486Kb)


7.05070107 Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії (793Kb)

8.05070107 Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії (4 330Kb)


7.05070108 Енергетичний менеджмент (488Kb)

8.05070108 Енергетичний менеджмент (481Kb)


6.050702 Електромеханіка (494Kb)

7.05070204 Електромеханічні системи автоматизації та електропривод (487Kb)

8.05070204 Електромеханічні системи автоматизації та електропривод (486Kb)


7.05070205 Електромеханічні системи геотехнічних виробництв (485Kb)

8.05070205 Електромеханічні системи геотехнічних виробництв (484Kb)


0509 Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв'язок:

6.050903 Телекомунікації (500Kb)

7.05090302 Телекомунікаційні системи та мережі (482Kb)

8.05090302 Телекомунікаційні системи та мережі (484Kb)


0510 Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології:

6.051001 Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології (498Kb)

7.05100101 Метрологія та вимірювальна техніка (490Kb)

8.05100101 Метрологія та вимірювальна техніка (485Kb)


0601 Будівництво та архітектура:

6.060101 Будівництво (483Kb)

7.06010101 Промислове та цивільне будівництво (1147Kb)

8.06010101 Промислове та цивільне будівництво (1133Kb)


0701 Транспорт і транспортна інфраструктура:

6.070101 Транспортні технології (автомобільний) (503Kb)

7.07010102 Організація перевезень і управління на транспорті (489Kb)


6.070106 Автомобільний транспорт (499Kb)

7.07010601 Автомобілі та автомобільне господарство (507Kb)


0801 Геодезія та землеустрій:

6.080101 Геодезія, картографія та землеустрій (503Kb)


7.08010103 Землеустрій та кадастр (503Kb)


7.08010105 Геоінформаційні системи і технології (515Kb)

8.08010105 Геоінформаційні системи і технології (515Kb)


1701 Інформаційна безпека:

6.170101 Безпека інформаційних і комунікаційних систем (499Kb)

7.17010101 Безпека інформаційних і комунікаційних систем (485Kb)

8.17010101 Безпека інформаційних і комунікаційних систем (486Kb)


6.170102 Системи технічного захисту інформації (497Kb)

7.17010201 Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки (493Kb)

8.17010201 Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки (489Kb)


6.170103 Управління інформаційною безпекою (499Kb)

7.17010301 Управління інформаційною безпекою (488Kb)

8.17010301 Управління інформаційною безпекою (488Kb)


1801 Специфічні категорії:

8.18010012 Управління інноваційною діяльністю (481Kb)

8.18010013 Управління проектами (1027Kb)

8.18010017 Економіка довкілля і природних ресурсів (479Kb)

8.18010018 Адміністративний менеджмент (485Kb)

8.18010021 Педагогіка вищої школи (478Kb)

© 2006-2019 Інформація про сайт