Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Перелік освітньо-наукових програм за третім (освітньо-науковим) рівнем

2020 рік

 • Гірництво
 • Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
 • Прикладна механіка
 • Матеріалознавство
 • Освітньо-наукові програми за третім (освітньо-науковим) рівнем

  Перелік освітньо-професійних програм за першим (бакалаврським) рівнем

  2019 рік

 • Професійна освіта (Гірництво)
 • Соціальна антропологія
 • Філософія
 • Культурологія
 • Українська мова та література
 • Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська
 • Економіка
 • Політологія
 • Світова політика та економіка
 • Облік і аудит
 • Фінанси, банківська справа та страхування
 • Менеджмент
 • Маркетинг
 • Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
 • Право
 • Біологія
 • Екологія
 • Геологія
 • Інженерія програмного забезпечення
 • Комп'ютерні науки
 • Комп'ютерна інженерія
 • Системний аналіз
 • Кібербезпека
 • Інформаційні системи та технології
 • Комп'ютерні технології машинобудівного виробництва
 • Ліфтові системи та промислове вантажопідйомне обладнання
 • Промислова естетика та сертифікація виробничого обладнання
 • Ремонт і обслуговування промислового обладнання
 • Комп'ютерний інжиніринг у машинобудуванні
 • Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
 • Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
 • Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
 • Хімічні технології та інженерія
 • Телекомунікації та радіотехніка
 • Технології захисту навколишнього середовища
 • Гірництво
 • Буріння розвідувальних та експлуатаційних свердловин
 • Маркшейдерська справа
 • Збагачення корисних копалин
 • Шахтне і підземне будівництво
 • Енергомеханічні комплекси гірничих підприємств
 • Обробка ювелірного та декоративного каміння
 • Нафтогазова інженерія та технології
 • Будівництво та цивільна інженерія
 • Геодезія та землеустрій
 • Туризм
 • Цивільна безпека
 • Автомобільний транспорт
 • Транспортні технології (на автомобільному транспорті)
 • Публічне управління та адміністрування
 • Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
 • Міжнародні економічні відносини
 • Освітньо-професійні програми вищої освіти (бакалаври) 2019 рік

  Перелік освітньо-професійних програм за другим (магістерським) рівнем

  2019 рік

 • Освітні, педагогічні науки
 • Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська
 • Економічна кібернетика
 • Економіка підприємства
 • Облік і аудит
 • Фінанси, банківська справа та страхування
 • Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
 • Менеджмент організацій і адміністрування
 • Логістика
 • Управління проектами
 • Адміністративний менеджмент
 • Маркетинг
 • Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
 • Право
 • Екологія
 • Геологія
 • Гідрогеологія
 • Геофізика
 • Інженерія програмного забезпечення
 • Комп'ютерні науки
 • Комп'ютерна інженерія
 • Системний аналіз
 • Кібербезпека
 • Інформаційні та технології
 • Комп'ютерні технології машинобудівного виробництва
 • Промислова естетика та сертифікація виробничого обладнання
 • Гірничі машини та комплекси
 • Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
 • Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
 • Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
 • Телекомунікації та радіотехніка
 • Технології захисту навколишнього середовища
 • Гірництво
 • Буріння розвідувальних та експлуатаційних свердловин
 • Маркшейдерська справа
 • Збагачення корисних копалин
 • Шахтне і підземне будівництво
 • Енергомеханічні комплекси гірничих підприємств
 • Нафтогазова інженерія та технології
 • Будівництво та цивільна інженерія
 • Геодезія та землеустрій
 • Цивільна безпека
 • Транспортні технології (на автомобільному транспорті)
 • Публічне управління та адміністрування
 • Освітньо-професійні програми вищої освіти (магістри) 2019 рік

  Перелік освітньо-наукових програм за другим (магістерським) рівнем

  2019 рік

 • Наскрізний інжиніринг машинобудівного виробництва
 • Ресурсозбереження в гірничо-металургійному комплексі
 • Прогресивні технології розробки мінеральних ресурсів
 • Освітньо-наукові програми вищої освіти (магістри) 2019 рік

  Перелік освітньо-наукових програм за другим (магістерським) рівнем

  2018, 2019 роки

 • Наскрізний інжиніринг машинобудівного виробництва (освітні програми: 2019)
 • Ресурсозбереження в гірничо-металургійному комплексі (освітні програми: 2018, 2019)
 • Прогресивні технології розробки мінеральних ресурсів (освітні програми: 2018, 2019)
 • Освітньо-наукові програми вищої освіти (магістри) 2018 рік

  Освітньо-професійні програми вищої освіти (бакалаври)


  © 2006-2020 Інформація про сайт